Közös értékeink

2005. február 25., 09:00 , 215. szám

Ezzel a sokat ígérő címmel jelent meg egy új kötet, mely kárpátaljai és magyarországi pedagógusok tanulmányait tartalmazza. A dr. Gabóda Béla és Lipcsei Imre szerkesztésében napvilágot látott gyűjtemény bár szakmai kiadvány, izgalmas témái okán méltán tarthat számot általánosabb érdeklődésre.

A könyv a régi hagyományokkal rendelkező Szarvasi Tessedik Sámuel Főiskola és az alig tízéves Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (2003. december 11-től II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola) munkatársainak közös kiadványa. Joggal vetődik fel a kérdés: mi az, ami összeköti e két, földrajzilag, közigazgatásilag egymástól távol eső felsőoktatási intézmény szakembereit? Mi az a szándék, ami egy közös kiadvány közreadására serkenti a szerkesztőket? Minden bizonnyal az, amit Dr. Orosz Ildikó, a beregszászi főiskola elnöke Előszavában megfogalmaz: "... a szellem, a kultúra egységének helyreállítása megvalósulhat, annak ellenére, hogy az évtizedek során mindnyájunkat más és más hatások érték, más körülmények és helyzetek megoldása várt és vár ránk, (...) de közös gondolkodással hamarabb eljutunk a legjobb megoldáshoz."

A tanulmánykötetben olvashatunk többek között az aranymetszés szerepéről Bartók Béla Egynemű karok című zeneművének tempóváltásaiban, a népi gyermekjátékok alkalmazásáról az oktató-nevelő munkában, a gyermekábrázolás hitelességéről Zelk Zoltán Gyermekbánat című ciklusában. A gyűjteményben tipikusan kárpátaljai témák is szerepelnek. Ilyen például a ruszin-magyar nyelvi kölcsönhatások, a Dóhovics Bazil koráról és kortársairól szóló írás, s ugyancsak ilyen a történelemtanítás ukrajnai reformkísérleteit bemutató tanulmány.

A kötetben magyar, ukrán, angol és német nyelvű tanulmányok olvashatók.

pm