"Felelősség, komolyság jellemezze tetteiteket"

Szalagavató ünnepség a határ menti iskolában

2005. február 25., 09:00 , 215. szám

A Nevetlenfalui Középiskolában három éve tartanak farsang idején szalagtűző ünnepséget, amikor is végzős diákokká avatják a tizenegyedik osztály tanulóit. Az eseményre idén is az iskola ünnepélyesen feldíszített klubtermében került sor.

A diákokat, szülőket és pedagógusokat Petráki Marietta iskolaigazgató köszöntötte. "Ezzel az eseménnyel végzőseink életében lezárul egy szakasz, ami jelzi: véget ér a gondtalan gyermekkor. A diákokon múlik, hogy a továbbiakban merre vezet az útjuk. A szülők, a tanárok segítenek az akadályok leküzdésében, de a munka a fiataloké" - hangzott a köszöntőben. "A zöld szalag kötelességtudatra, becsületességre, szorgalomra, hazaszeretetre kötelez benneteket. Mától felelősség, komolyság jellemezze tetteiteket" - intette a 35 ünnepeltet Kövesligeti Erzsébet osztályfőnök.

A zöld szalagokat Kövesligeti Erzsébet és Kaliskó Erzsébet igazgatóhelyettes tűzte a felnőtté avatott diákok ünnepi viseletére. A végzős osztály diákjai verssel, énekkel köszönték meg szüleik és tanáraik irántuk tanúsított szeretetét, türelmét, biztatását. Az iskola stafétabotját ünnepélyesen átvették a 10. osztály tanulói, majd kedves szavakkal méltatták a végzősöket. A rendezvény az érettségizők bécsi keringőjével zárult (művészeti vezető Csűri Anna).

Bodnár Csilla