2004. október 29.

2004. október 29., 10:00 , 198. szám

"... Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől" 1 Jn 1,7

Nemrég szomorúan láttam azt a sok szemetet, amit a Tisza vize sodort magával. Így sodorja az embert is a világ lelkülete észrevétlenül egyre távolabb Istentől. Aztán látni az embereken az istentelen állapotnak sokféle nyomát: elégedetlenség, irigység, közömbösség. Hiánycikk a mindent eltűrő, mindent elfedező szeretet, amely csak az Isten jelenlétében valóságos, és megmarad egy életen át. A hűség is egyre ismeretlenebb fogalom. Valaha Isten színe előtt hűséget esküdni egymásnak szent és fontos fogadalom volt. Ma már inkább a könnyebb formáját választják a fiatalok az együttélésnek - elég az élettársi viszony. Nem csoda, hogy ilyen körülmények között nem kell a gyermekáldás, s évről évre egyre kevesebben vagyunk. A fiataloknak újra és újra el kell magyarázni, hogy milyen az Istennek tetsző élet. Mert nem attól férfi a férfi, hogy üvöltözik, leissza magát, hogy tizenévesen cigarettázik; s a lányok sem attól lesznek szépek, hogy Isten akarata ellen fellázadva festik arcukat, hajukat, mert igazából nem a külsőségek teszik az embert széppé és kedvessé, hanem a belső kisugárzása.

Rohanó világunkban nincs idő az Isten előtti megállásra, a töltekezésre, sodorja az embert az ár. Emberi természetünkből fakadóan azonban nincs erőnk kiszakadni a világias lelkület sodrásából, nem tudunk Istennek megfelelni életvitelünkben, gondolkozásunkban, és el sem tudjuk hagyni régi életünk minden nyomorúságát, bűnét.

A reformátorok nagy tanítása: visszafordulni az alapokhoz, Isten igéjéhez, mert egyedül Ő tud rajtunk segíteni. Noha sokan próbálkoztak már a világtörténelem folyamán önerőből változni, eddig senkinek nem sikerült. Isten azonban megkönyörült rajtunk, és kimentette az embert a világias lelkület sodrásából, mert szeret. Jézus Krisztust a mennyei magasságból testben elbocsátotta értünk, hogy a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvegye, és ingyen kegyelemből, a Jézus érdeméért bűneinkből megtisztítson és megigazítson. Aki hittel kéri és elfogadja a felkínált kegyelmet, annak segít és erőt ad megállni, s abban az emberben olyan változást idéz elő, hogy az egész gondolkozása, jelleme, életvitele átalakul. Csak akkor várhatjuk az áldást, ha merjük az Isten igéjéhez igazítani életünket, és attól senki kedvéért, sem pénzéért el nem térünk. Csak akkor lesznek öntudatos, Istentől megáldott keresztyén családok, akik feladva kényelmüket vállalják a gyermekáldást, ha Isten akarata lesz életükben az első és legfontosabb. Csak akkor válhat Isten igéje társadalmat átható erővé, ha naponta időt szentelünk a Szentírás olvasására, és engedjük, hogy Isten igéje átjárja a szívünket, életünket.

Istennek nagyon sokba került az ember, mert az Ő egyszülött fiát áldozta fel értünk, hogy megtisztítson bűnös gondolatainktól, vágyainktól, kívánságainktól. Nekünk azonban ingyen kínálja a kegyelmet. Fogadd el te is, és bízd magad Isten szeretetére, hogy a te életedben is végbevigye ezt a nagy fordulatot Jézus Krisztus által.

Seres János