Gyülekezeti barátkozó Lónyán

2011. december 16., 09:00 , 570. szám

A Tisza jobb partján elterülő Szalóka és Lónya egymással szomszédos községek. Történelmük során évszázadokon át szoros kapcsolat volt a két falu lakossága között. Majdnem minden lónyainak és szalókainak van a szomszédos faluban rokona. 1920-ban a két szomszédos falu között húzták meg a trianoni határt, de a kapcsolat akkor sem szakadt meg. Államhatár ide vagy oda, a fiatalok átjártak a bálba, a rokonok disznótorba stb. 66 éve viszont, Kárpátalja szovjet megszállását követően a két falu lakosai közötti kapcsolat szinte teljesen megszűnt. Ezen igyekeznek változtatni a települések református gyülekezetei. Az anyaországiak korábbi látogatását most viszonozva a szalókai gyülekezet Nagyné Fekete Zsuzsanna által vezetett énekkara advent második vasárnapján Lónyára utazott. Velük tartott Bátori József, a Szalókai Református Gyülekezet gondnoka, az Ungi Egyházmegye főgondnoka is.

A mai Lónya község egykor két falu volt, Kislónya és Nagylónya, melyek 1934-ben egyesültek. Ennek mára egyetlen emléke a két református templom és a két gyülekezet.

A XIII. századi nagylónyai templomban Erdei István, helyi református lelkész hirdetett igét Ézsaiás próféta könyvének 11. része alapján, majd Bátori József köszöntő szavai után a szalókai református énekkar adventi és karácsonyi énekekből és megzenésített versekből összeállított műsora következett. Az istentisztelet után a vendégek a kislónyai református templomba mentek, ahol Erdei Istvánné Csőke Mária lelkipásztor fogadta a vendégeket. Az istentiszteletet követően Bátori József szalókai gondnok köszöntötte a kislónyai gyülekezetet, rámutatva, hogy a közös múltú két szomszédos falu lakóinak meg kellene ismerniük egymást, hisz a szó szoros értelmében rokonok a határ két oldalán élő családok. Az énekkar szép és megható műsora után Király Edit, Lónya polgármestere, valamint Lengyel Sándor, a nagylónyai és Egyed István, a kislónyai gyülekezet gondnoka mondott köszönetet. A vendégek ismerkedtek, beszélgettek vendéglátóikkal, több rokon is egymásra talált. Az ebédnél Király Edit polgármester ígéretet tett, hogy ezentúl igyekeznek több olyan programot és lehetőséget teremteni, ahol a két falu lakosai gyakrabban találkozhatnak majd.

dózsa