Vasárnapi üzenet

Lődár Jenő
2017. július 2., 10:17 , 859. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. július 2.

Péter és Pál

Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. (Gal 3,28)

Tovább »
Mező Miklós
2017. június 25., 10:28 , 858. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. június 25.

Abban az időben Ezé­kiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámós fia elment hozzá és ezt mondta neki: Így szól az úr, rendelkezz házadon, mert meghalsz. Nem maradhatsz életben.

Tovább »
2017. június 18., 10:32 , 857. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. június 18.

„Akkor láttam, hogy egy másik vadállat emelkedik ki a földből. Két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány.

Tovább »
Radvánszky Ferenc
2017. június 11., 11:18 , 856. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. június 11.

„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megter­hel­tet­tetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Mt 11,28–30

Tovább »
Taracköziné Nemes Mónika
2017. június 4., 10:21 , 855. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. június 4.

Hol itt, hol ott nyilallik olykor belénk. Irány a doktor, de néha elég a világháló mindentudó keresője! Ha elég ügyesek vagyunk, friss diagnózisunkkal máris futhatunk a kávézók-patikák páros táncát követve.

Tovább »
Szimkovics Tibor
2017. május 28., 10:26 , 854. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. május 28.

„Ezt mondta nekem az Úr: Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izráel fiait, bár más istenekhez fordulnak…” (Hós 3,1)

Tovább »
2017. május 21., 10:19 , 853. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. május 21.

„Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy? És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel, a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?” (1Móz 3,9; 4,9)

Tovább »
2017. május 14., 08:48 , 852. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. május 14.

„Jöjjetek énhozzám, és én emberhalászokká teszlek titeket” (Mt. 4, 18–22)

Tovább »
2017. május 7., 10:24 , 851. szám

Vasárnapi üzenet: 2017. május 7.

Azokat, akik először értesültek a sírnál arról, hogy Krisztus feltámadt, nagy félelem fogta el. Megrémültek, hiszen fájdalommal ugyan, de megnyugodva fogadták el, hogy Krisztus meghalt. De feltámadt, és ezzel valósággá vált, amiről beszélt.

Tovább »
Sipos József
2017. április 30., 10:13

Vasárnapi üzenet: 2017. április 30.

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent” (Mt. 5, 1–12)

Tovább »

Oldalak