Kárpátalja

2001. március 9., 01:00 , 8. szám

Pusztít az ár

Múlt hétvégén a lehullott nagy mennyiségű csapadék erősen meg­árasztotta a megye folyóit, minek következtében a 13 járásból hétben kerültek lakott területek víz alá, tizenegyben pedig továbbra is vészesen magas a folyók vízszintje.

Tovább »
2001. március 9., 01:00 , 8. szám

Szalagavatók

Újra felelevenített régi hagyományaink közé tar­toznak a szalagavató ün­nepségek és bálok, ame­lyeken tanintézményeink érettségi előtt álló diákjai feltűzik a reményt és bi­za­kodást jelképező kis zöld szalagot.

Tovább »
2001. március 9., 01:00 , 8. szám

A hős szépapa emléke máig él

Az 1849. április 22-én lezajlott podheringi csata a szabadságharc győztes ütközeteként vonult be vidékünk történelmébe. E napon tartóztatta fel a munkácsi határőrség három honvédszázada és nyolcvan nemzetőr Barco osztrák tábornoknak a Vereckei-hágó irányából az országba törő 4000 fős seregét.

Tovább »
2001. március 9., 01:00 , 8. szám

Ami mozdítható volt, mind széthordták

1999 februárjában, az akkori nagy hó súlya alatt beszakadt Nagybakos kultúrházának tetőszerkezete. Három év óta semmilyen helyreállítási munkálatot nem végeztek az épületen, így az mára egészen tönkrement.

Tovább »
2001. március 2., 01:00 , 7. szám

Mérlegen az elmúlt év

Megtartotta az évi közgyűlését a KMKSZ Beregszászi Városi Alapszervezete, melynek soraiban mára egységes szervezetté tömörültek a város 1994 után szétforgácsolódott alapszervezetei.

Tovább »
2001. március 2., 01:00 , 7. szám

A státusztörvény a kormány elé kerül

A szomszédos országokban élő magyarokat megillető ked­vez­ményekről szóló anyaországi tör­vény tervezetét vi­tat­ták meg Be­reg­szászon a múlt szomba­ton a Határon Túli Ma­gyarok Hi­va­ta­lának vezető mun­katársai és az ukrajnai ma­gyar szervezetek, vala­mint a kár­pát­aljai történe

Tovább »
2001. március 2., 01:00 , 7. szám

Tulipán, a tavasz sztárvirága

Néhány éve a nőnapi virágvásárlási láz slágernövénye a tulipán, amelyből már az ünnepet megelőző napokban sok ezer szál piroslik a városok központjain, piacterein.

Tovább »
2001. március 2., 01:00 , 7. szám

Börtönkenyér és életfogytiglan

Az utóbbi időkben egyre többet foglalkoztatott a Mt. 25-beli Jézusi szó: „börtönben voltam és meglátogattatok...”.

Tovább »
2001. március 2., 01:00 , 7. szám

„Kárpátalja mindörökké ukrán”

Az ukránok és a magyarok közötti jó viszony fenntartásához nem elegendőek az alkalmi rendezvények, a két nép barátságának a hétköznapokban is meg kellene nyilvánulnia – véli Petro Szkunc ismert kárpátaljai ukrán költő, közíró a Szri­bna Zemlja ungvári hetilap Kárpátalja mindörökké u

Tovább »
2001. március 2., 01:00 , 7. szám

Már nem hullanak a fejek

1969 októberében Cset­falva határában emlékhelyet alakítottak ki a „felsza­ba­dí­tó” szovjet hadsereg tiszteletére. Talán meglepő, de az emléktábla szövege kétnyelvű, aminek persze nyilván ugyancsak megvolt a maga oka.

Tovább »

Oldalak