Kárpátalja

Enyhülésre várva Tiszaújlakon

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

A tiszaújlaki iskola fa­lain kívül és belül egya­­ránt tél uralkodik. Az osztálytermekben didergő gyermekek alig várják a szünetet, hogy egy jóízű hócsata köz­ben fel­me­le­ged­hes­se­nek.

Tovább »

Újabb hadüzenet a szervezett bűnözésnek

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

A múlt héten Ungváron került sor a kárpátaljai rendvédelmi szervek vezetőinek az elmúlt év munkáját értékelő és a jövő feladatait kitűző tanácskozására. A konferencián kiderült: tavaly közel 5%-kal csökkent a megyében a bejelentett bűncselekmények aránya, és javult a felderítettség szintje.

Tovább »

Több mint száz közgyűlés két hónap alatt

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

A Kárpátaljai Magyar Kul­turális Szövetség helyi alap­szer­vezetei idén január 15. és március 1. között tartják éves köz­­gyűléseiket.

Tovább »

Alulfinanszírozott lánglovagok

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

Évről évre növekszik a megyében a tűzesetek száma, miközben a tűzoltóság az elég­telen finanszírozás miatt leé­pítésekre kényszerül – hang­­zott el többek között a megyei tűzrendészeti főosz­tály évér­té­kelő saj­tó­tájékoztatóján, mely­­re kedden került sor Ung­vá­ron.

Tovább »

Terítéken a költségvetés

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

Január 23-án, lapunk megjelenésével egy időben kerül sor a megyei tanács negyedik ülésszakának harmadik plenáris ülésére. A napirenden szereplő 12 kérdés közül kétségtelenül a megyei költségvetés elfogadása tekinthető a legfontosabbnak.

Tovább »

Audikat szerelnének össze Kárpátalján

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

A kárpátaljai Eurocar vállalat, a Skoda hivatalos ukrajnai márkakereskedője a tervek szerint az idei év első félévé­ben megkezdi Audi4 és Audi 6 típusú személygépkocsik összeszerelését.

Tovább »

Szigorúbb ellenőrzés

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

A megyei hatóság megszigorítja a szeszes italok és a dohányáru mozgásának ellenőrzését, miután Ukrajna elnöke elrendelte a két jövedelmi termékre vonatkozó állami monopólium bevezetését.

Tovább »

Kovács Miklós: Kiállunk azért, amiben hiszünk

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

A Kárpátaljai Magyar Kul­­turális Szövetség egye­düli magyar szervezetként Hor­kay Sámuelnek, a Szö­vet­ség Be­reg­szászi Alap­szer­vezete el­nö­kének sze­mé­lyében elin­dítja jelöltjét a beregszászi időközi me­gyei tanácsi vá­lasztásokon – ad­t­uk hírül az el­múlt hé­ten.

Tovább »

Rendezni kell a külföldi munkavállalók helyzetét

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

Kárpátalján az egyik legnagyobb társadalmi probléma továbbra is a nagy munkanélküliség, s ebből adódóan a külföldön dolgozó több tízezer vendégmunkás megoldatlan szociális helyzete.

Tovább »

Problémák a befektetőkkel

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

Kárpátalján majdnem kudarcba fulladt a szabad gazdasági övezetről szóló szép elképzelés, hiszen a határ menti infrastruktúra kérdését korábban sérthetetlen „szent tehénként” kezelték a megye közvéleménye előtt – nyilatkozta a többi között Ivan Rizak kormányzó a Novini Zakarpattya hivatalos lap h

Tovább »

Oldalak