Milyen büntetés jár a lakcímbejelentés és a katonai nyilvántartásba vétel elmulasztásáért?

2015. január 28., 15:26 , 733. szám

„Tavaly más városba költöztem, de mivel folyton változott a lakóhelyem, és állandó munkát sem találtam, mostanáig halogattam a lakcímbejelentést, s a hadkiegészítő parancsnokságon sem vétettem magam nyilvántartásba. Milyen problémáim származhatnak ebből?”

– Ukrajna polgáraként a lakcím (tartózkodási hely) bejelentésével, illetve a hadkiegészítő parancsnokságon való nyilvántartásba vétellel kapcsolatban a következő jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni:
– Ukrajna polgára új lakóhelyére érkezve 10 napon belül köteles megejteni a lakcímbejelentést (Ukrajna törvénye A mozgásszabadságról és a lakóhely szabad megválasztásáról, 6. paragrafus);
– a sorkatonai szolgálat előtt álló és hadköteles személyek a lakóhely (tartózkodási hely) változása esetén kötelesek hét napon belül személyesen tájékoztatni erről azt a szervet, amelynél katonai nyilvántartásban állnak (Ukrajna törvénye A hadkötelezettségről és a katonai szolgálatról, 38. paragrafus, 10. pont).
A fenti kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén a felelősségre vonásról Ukrajna Adminisztratív Jogsértési Törvénykönyve (UAJT) rendelkezik.
– lakcím vagy tartózkodási hely bejelentésének elmulasztásáért az UAJT 197. paragrafusa értelmében figyelmeztetés, vagy a polgárok nem adózó minimális jövedelme 1–3-szorosának megfelelő (17,00–51,00 hrivnya) összegű bírság szabható ki;
– a katonai szolgálatra vonatkozó jogszabályok megsértéséért a hadköteles személy által az UAJT 210. paragrafusa értelmében a polgárok nem adózó minimális jövedelme 5–7-szeresének (85,00–119,00 hrivnya) megfelelő bírság szabható ki;
– a honvédelemre, a mozgósítási felkészülésre és a mozgósításra vonatkozó jogszabályok megsértéséért az UAJT 210-1. paragrafusa értelmében a polgárok nem adózó minimális jövedelme 10–30-szorosának (170,00–510,00 hrivnya) megfelelő bírság szabható ki.
A katonai nyilvántartásba vétel elmulasztásakor az említetteken kívül szigorúbb törvényi szankciókkal is számolni kell adott esetben. Amennyiben az érintett hadkiegészítő parancsnokság figyelmeztetésben részesítette az adott személyt a katonai nyilvántartásba állás elmulasztása miatt, tétlensége a továbbiakban már a katonai nyilvántartásba vétel alóli kibújásnak minősül Ukrajna Büntetőtörvénykönyve 337. paragrafusának 1. része értelmében, aminek a büntetési tétele a polgárok nem adózó minimális jövedelme legfeljebb 50-szeresének megfelelő bírság, vagy két évig terjedő javító munka, vagy legfeljebb hat hónap fogva tartás.
Összefoglalva, amikor majd elszánja magát új lakcíme (tartózkodási helye) nyilvántartásba vételére, Ukrajna Migrációs Szolgálata adminisztratív bírságot vet ki önre. Ugyancsak adminisztratív birságra kell felkészülnie a lakóhelye szerinti katonai nyilvántartásba vétel kapcsán, ha pedig korábban a hadkiegészítő parancsnokság hivatalosan (azaz dokumentumok által igazolhatóan) figyelmeztetésben részesítette önt a kötelező katonai nyilvántartásba vétel miatt, kivizsgálás céljából átadhatják az elkövetett bűncselekményre vonatkozó információkat a belügyi hatóságoknak. Leveléből ítélve egyelőre nem fenyegeti önt büntetőjogi felelősségre vonás.

hk