Nemzetközi konferencia a Rákóczi-főiskolán

A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében

2019. április 2., 18:40 , 949. szám

A Rákóczi Napok keretén belül a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Pedagógia és Pszichológia Tanszéke március 28–29-én kétnapos nemzetközi tudományos konferenciát szervezett A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében címmel. A közel százfős, szakértőkből álló közönség a köz- és felsőoktatás legújabb kori kihívásairól, azok tudományos eredményeken alapuló megújítására irányuló törekvésekről, a Kárpát-medence kisebbségben élő magyarságának oktatását érintő reformokról és azok hatásairól tanácskozott.

A konferencia kezdetén a főiskola kórusának előadásában az intézmény himnuszát hallgatta meg a közönség, melyet a megjelent vendégek köszöntése követett.

Az eseményt dr. Orosz Ildikó, a II. RF KMF rektora nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy 343 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot a főiskola névadója, II. Rákóczi Ferenc, aki az akkori Magyarország leggazdagabb földesura volt. „Ő volt az, aki teljes vagyonával a helyi vidék szabadsága és felvirágoztatása mellé állt” – emelte ki a rektor asszony utalva arra, hogy ma példaként tekintve a fejedelem tevékenységére, nekünk is az ő tetteiből kell merítkeznünk. A főiskola 2003-ban vette fel II. Rákóczi Ferenc nevét, s 2005 óta Rákóczi Napok rendezvénysorozattal méltatja a fejedelem születésének évfordulóját. Idén ehhez kapcsolódik a kétnapos tudományos konferencia is, amelyen a részt vevő vendégekhez szólva Orosz Ildikó elmondta: „Köszönjük, hogy elhozták tudásukat, és megosztják azt velünk. Azt kívánom mindannyiunknak – éljenek itt, Kárpátalján vagy másutt –, hogy olyan vezetőik és irányítóik legyenek, akik a saját vagyonukkal a nép mellé állnak, nem pedig a népből akarnak élni.”

A rektor köszöntőjét követően megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona főiskolán található mellszobrát.

Az oktatás világszerte átalakulófélben van. Köszöntője elején erre helyezte a hangsúlyt, és kiemelte a konferencia jelentőségét Brenzovics László, az ukrán parlament képviselője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. Az ukrajnai oktatásban is átalakulás zajlik, amely „annak ellenére, hogy tartalmaz kedvező elemeket is, mégis csak egyfajta archaikus szemlélet, és a szabadság szűkítése tükröződik benne” – fogalmazott Brenzovics László az ukrán oktatási törvénynek az országban élő nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásához való jogainak szűkítésére vonatkozó részeire utalva. „A nyelvhez, az oktatáshoz való jog egy alapvető emberi, természetes jog, amelyet Ukrajnában jelenleg szűkíteni próbálnak, ami rendkívül súlyos feszültségekhez vezet, valamint súlyos következményekkel járhat, hiszen a tömbben élő kisebbségek számára mindenképpen a tudáshoz való jutás megnehezülését és az oktatás degradációját jelenti” – tette hozzá. Fontos, hogy a konferencián a különböző határon túli és ukrajnai felsőoktatási intézmények képviselői is jelen vannak, hiszen így az együttműködés jegyében integrálódni tudnak a helyi oktatási és tudományos élet terein. „Rákóczi a szabadságért küzdött, hiszen a szabadság az a természetes állapota az embernek és a közösségnek, amelyben a legjobban fejlődni tud, s mi is itt, Ukrajnában a szabadságért fogunk küzdeni az oktatás és a tudomány terén is” – szögezte le a KMKSZ elnöke.

A konferencia első napján plenáris előadások hangzottak el a kárpátaljai, a romániai, a szerbiai magyar tannyelvű oktatás kihívásairól, a külhoni magyar és a közép-európai felsőoktatás jelenéről és azok lehetőségeiről.

A diszkussziót követően a nap borkóstolóval egybekötött vacsorával zárult a Kokas Banda közreműködésével.

Március 29-én szekcióülésekkel folytatódott a program a következő témakörökben: empirikus kutatások a pedagógiában, módszertani újító törekvések a pedagógiai gyakorlatban, módszertani újító törekvések a nyelvoktatásban, inklúzió és integráció – elmélet és gyakorlat, iskolai mentálhigiéné –, prevenció és intervenció, neveléslélektani dilemmák az oktatásban, kisebbségi nyelvek az oktatásban. A szekcióüléseken magyar, ukrán és angol nyelven osztották meg kutatási eredményeiket egymással kutatók, oktatók és PhD-hallgatók.

A kétnapos rendezvény a konferencia eredményeinek ismertetésével zárult péntek délután.

Cs. A.