A szabálysértési határozat megfellebbezéséről

2019. június 24., 11:51 , 960. szám

„Melyik hivatalhoz forduljak, ha nem értek egyet az ellenem egy állítólagos közlekedési szabálysértés miatt hozott határozattal? Komoly birság megfizetésére köteleztek, holott úgy gondolom, betartottam a közlekedési szabályokat.”

– A Közigazgatási szabálysértési törvénykönyv (Kszt.) 228. cikkelye értelmében hivatalos személynek (esetünkben nyilván a közlekedésrendészet vagy a járőrrendőrség munkatársának) közigazgatási birság kiszabására vonatkozó határozata ellen a polgár az adott tisztviselő felettes szervénél, vagy a bíróságon fellebbezhet. A felettes szerv saját hatáskörben, vagy ügyészi tiltakozás hatására is megsemmisítheti vagy módosíthatja a közigazgatási birság kiszabására vonatkozó határozatot.

A Kszt. 289. cikkelye értelmében a közigazgatási szabálysértési ügyben született határozat ellen a meghozatalától számított 10 napon belül lehet fellebbezni. Amennyiben a jelzett határidőt a polgár méltánylandó okokból mulasztotta el (például beteg volt, amit orvosi igazolással is alá tud támasztani), kérvénye nyomán a fellebbezés elbírására jogosult hivatalnak vagy személynek lehetősége van új fellebbezési határidőt megállapítani.

A gyakorlat azt mutatja, hogy az a leghatékonyabb eljárás, ha mindjárt a bíróságnál fellebbezünk a közigazgatási határozat ellen. A közigazgatási szabálysértés ügyében született határozat elleni fellebbezésben önnek kérnie kell a határozat megsemmisítését a Közigazgatási bírósági eljárási törvénykönyv által megállapított rend szerint. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Kszt. 288. cikkelyének 4. pontja értelmében a közigazgatási szabálysértési ügyben született határozatot a bíróságon megfellebbező személy mentesül az állami illeték megfizetése alól.

Ha viszont mégis úgy dönt, hogy a határozatot meghozó rendőr felettesénél fellebbez a határozat ellen, nagy a valószínűsége, hogy csupán az idejét vesztegeti. Ráadásul a fellebbezés rendőrségi elutasítása esetén így is, úgy is kénytelen lesz a bírósághoz fordulni igaza védelmében.

Ami a keresetben megfogalmazott kérés indoklását illeti, az ügy körülményeiből kiindulva vagy azt kell bizonyítani, hogy a kifogásolt határozatot az eljárási szabályok, illetve a Kszt. normáinak megsértésével, azaz törvénysértő módon hozták meg – minek következtében alaptalan az elmarasztalás és a bírság –, vagy azt, hogy a fellebbező vétkessége nem bizonyított megfelelően.

hk