A vállalkozások fejlesztése kiemelten fontos

2014. december 18., 06:25 , 727. szám

December 13-án tartotta évértékelő közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

Virág László, a KMVSZ elnöke évértékelő beszámolójában a 2014-es év eddigi legfőbb történéseiről, azon rendezvényekről, fontosabb eseményekről szólt, amelyen a szervezet képviseltette magát itthon vagy a határokon túl. Emlékeztetett többek között a Székesfehérváron megrendezett III. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumra; a KMVSZ és a KMKSZ együttműködése nyomán létrejött, Egán Edéről elnevezett gazdaságfejlesztési stratégiai tervre; a Magyarországi Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-medencei Fejlesztési Fórumsorozatának kárpátaljai állomására. A KMVSZ egyik fő célja a jövő évre a meglévő kapcsolatok szorosabbá tétele, s új nemzetközi kapcsolatok kialakítása.

Az elnöki beszámolót követően a KMVSZ szakbizottságainak képviselői kaptak szót. Barkaszi Ferenc magángazdálkodó a mezőgazdasági, Jakab Sándor pedig a turizmus és környezetvédelmi szakbizottság aktuális helyzetéről, kérdéseiről, problémáiról és kihívásairól, s természetesen a szakbizottságok tevékenységének fontosabb mozzanatairól számolt be. A közgyűlés egyik fő napirendi pontja a méhészeti szakosztály megszervezése volt. Ez december 13-án hivatalosan is megalakult, vezetője Szűcs Zoltán mezőkaszonyi méhész lett.

A szövetségen belül szervezeti változások történtek. Az alelnöki tisztséget a közgyűlés határozatának értelmében Pataki Gábor és Barkaszi Ferenc látja majd el. Előbbi ügyvezető alelnökként a szervezési feladatokat, valamint a méhészeti szakbizottságot koordinálja, utóbbi pedig a mezőgazdaságot érintő ügyekkel foglalkozik majd, hisz ez kiemelt stratégiai jelentőségű ágazat mind a vállalkozások, mind a kárpátaljai magyarság gazdasági életében. Az elnökség munkáját szaktanácsaival Radvánszky Ferenc református lelkész és Barkaszi Levente, a Budapesti Agrárkutató Intézet munkatársa is segíteni fogja.

Egy alapítvány létrehozásáról is egyhangú döntés született a KMVSZ tevékenységi köréhez kapcsolódóan, amely a Perényi Zsigmond Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nevet kapta.

Az idei KurucFeszthez kapcsolódva első alkalommal került sor a KMVSZ által szervezett nemzetközi termékbemutatóra. A közgyűlés döntése értelmében a bemutatót TurulExpo néven rendezik majd meg a következő években.

Jelen volt a közgyűlésen dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselő, aki rávilágított a KMVSZ és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség egy időben zajló közgyűlése s tevékenysége közti összefüggésre: oktatás nélkül nincs megfelelő vállalkozás. Ukrajna és Kárpátalja történetének egyik legnehezebb korszakát éli, s a minden területre kiható válság jó ideig nem fog még megoldódni. A gazdaságok, vállalkozások fejlesztése azonban most kiemelten fontos. Az anyaország és a KMKSZ pedig támogatja a kárpátaljai gazdaságfejlesztési programokat.

A KMVSZ közgyűlésén jelen volt Balogh Dénes ungvári, Bozsik Béla beregszászi magyar konzul, Bényi Zoltán magyarországi vállalkozó

Radetzky Jenő, a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke jóvoltából a szövetség 69 számítógéppel gazdagodott. A KMVSZ elnökségi tagjai 1-1, a méhészeti szakbizottság 3, a szövetség ungvári körzete 10, a beregszászi 10, a nagyszőlősi és a felső-Tisza-vidéki körzet 5-5 számítógépet kapott. A fennmaradt számítógépeket felhasználva egy osztályterem létrehozását tervezi a KMVSZ, amelyben oktatói jellegű előadásokra, foglalkozásokra kerülhetne sor. A KMVSZ közgyűlése ezen számítógépek ünnepélyes átadásával zárult.

Espán Margaréta