A várandós munkavállalók jogairól

2017. április 19., 09:55, 849. szám

„Tízhetes terhes vagyok, éjszakai munkán dolgozom. A közvetlen főnökömnek átadtam az orvosi igazolást, hogy nem lenne szabad éjszakáznom, de ő nem továbbította a papirost a feletteseinek. Azt mondta, hogy köteles vagyok továbbra is az eddigiek szerint dolgozni, és ha úgy érzem, hogy nem bírom, akkor hagyjam ott az állást. Mi lenne ilyen esetben a munkáltató kötelessége?”

– Mindenekelőtt szögezzük le, hogy éjszakainak a kijevi idő szerint este tíz és reggel hat óra közötti munkavégzés számít Ukrajnában.

Ugyancsak fontos az olvasó szempontjából, hogy a Munkatörvénykönyv (Mtk.) 175. cikkelye csak különleges esetekben és ideiglenes jelleggel engedélyezi nők számára az éjszakai munkavégzést. Az Mtk. 55. cikkelyének 1. pontja és a 176. cikkely ugyanakkor egyértelműen tiltja a várandós nők éjszakai foglalkoztatását. Ha pedig figyelembe vesszük azt is, hogy az Mtk. 9. cikkelye szerint érvénytelennek tekintendők a munkaszerződések azon feltételei, amelyek rontják a munkavállaló helyzetét a munkavégzést szabályozó ukrajnai törvényekben rögzített feltételekhez képest, munkaadójának nincs joga elbocsátással fenyegetni önt az éjszakai munkavégzés megtagadása miatt. Annál is inkább így van ez, mivel az Mtk. 184. cikkelye egyértelműen megtiltja a munkavállaló számára a várandós nők elbocsátását, kivéve azokat az eseteket, amikor véglegesen felszámolják az adott vállalatot vagy intézményt. Ily módon a munkaadója legfeljebb közös megegyezéssel bonthatná fel a munkaszerződését, tehát az ön hozzájárulása nélkül semmi esetre sem. Ha bármilyen egyéb indokkal bocsátja el a munkáltató, önnek jogában áll felelősségre vonni őt a munkaügyi törvények megsértéséért. Végeredményben számíthatna rá, hogy visszakapja az állását, sőt kártérítés is megilletné a történtekért.

Az Mtk. 178. cikkelye értelmében a várandós nők orvosi javallatra könnyebb munkára irányíthatók át, vagy csökkenthető esetükben a termelési norma. Ugyanakkor a munkavégzésben bekövetkezett változástól függetlenül a várandós nőnek továbbra is meg kell kapnia a korábbi átlagbérét. Addig is, amíg sikerül biztosítani a várandós nő számára a könnyített munkavégzést, bérének megőrzése mellett mentesül a munka alól.

A fentiekből következően eleve nem fordulhatna elő, hogy önnel éjszakai munkát végeztessenek, illetve a várandósságot alátámasztó orvosi igazolás bemutatása esetén azonnal fel kellett volna menteni önt az éjszakai órákban történő munkavégzés alól.

Azt javaslom, hogy az orvosi igazolással keresse fel az önt foglalkoztató vállalat, intézmény vagy szervezet igazgatóságát. Írjon kérvényt, amelyben várandósságára hivatkozva kérje az éjszakai munkavégzés alóli felmentését, valamint nappali – illetve orvosi javallat esetén –, könnyített munkavégzésre való átirányítását. Csatolja a kérvényhez az orvosi igazolást, s ragaszkodjék hozzá, hogy azt a jelenlétében szabályszerűen iktassák a titkárságon.

A kérvény hatására munkáltatójának rendelkeznie kell munkafeltételei módosításáról. A munkáltatónak írásban kell rögzítenie a kérvénye nyomán hozott intézkedéseit, amelyeket kötelesek ismertetni önnel. Ha nem teszik meg, ragaszkodjon hozzá, hogy elolvashassa az önre vonatkozó vállalati rendelkezést.

A munkaügyi viták rendezésére az e célból az adott munkahelyen a dolgozó kollektíva által létrehozott bizottság, illetve a bíróság jogosult. Amennyiben az ön munkahelyén nem alakult ilyen bizottság, vagy amennyiben nem ért egyet annak az ügyében hozott határozatával, forduljon a bírósághoz. Az ügyészség szintén jogosult kivizsgálni a munkavállalók kárára elkövetett jogsértéseket.

hk