Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2017. december 3.

2017. december 3., 09:41 , 881. szám
Szimkovics Tibor

„Szolgálatba álltak a papok és a léviták. Ezek vigyáztak az istentisztelet rendjére és a tisztaság rendjére…” (Neh 12,45)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2017. november 26.

2017. november 26., 08:58 , 880. szám
Szimkovics Tibor

„…Áldozának azon napon nagy áldozatokkal, és vigadának, mert az Isten megvidámítá őket nagy örömmel, sőt az asszonyok és gyermekek is vigadának; és Jeruzsálemnek öröme nagy messze hallatott.”

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2017. november 19.

2017. november 19., 09:41 , 879. szám
Radvánszky Ferenc

Nabukonodozor önzése mutatkozik meg a történetben. Csak válogatva hallgatta az igehirdetést. Az igehirdetést teljességben és nem válogatva kell hallgatni. Nem csak azokat a dolgokat kivenni belőle, melyek az én elképzelésemet támasztják alá, a többit pedig aktívan vagy passzívan visszautasítani.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2017. november 12.

2017. november 12., 08:48 , 878. szám
Csirpák József

November 8-án a görögkatolikus egyházközségekben Mihály arkangyal és az összes mennyei erők ünnepét tartjuk. A héber nyelvben nagyon kifejezőek az arkangyalok nevei, mint Micháél, Gábriél, Uriél, Ráfáél.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2017. november 5.

2017. november 5., 10:23 , 877. szám
Dávid Árpád

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! 

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2017. október 29.

2017. október 29., 10:24 , 876. szám
Szimkovics Tibor

„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2017. október 22.

2017. október 22., 10:31 , 875. szám
Keresztyén Károly

„Ezután háború támadt a Mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni; és azért többé nem volt maradása a Mennyben.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2017. október 15.

2017. október 15., 10:34
Radvánszky Ferenc

„Neked, ó király, látomásod volt: egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2017. október 8.

2017. október 8., 10:37 , 837. szám
Mező Miklós

„ Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie.” (Dániel 1:1–8)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2017. október 1.

2017. október 1., 10:32 , 872. szám
Szimkovics Tibor

„Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kecskéktől.”

Tovább »

Oldalak