Vasárnapi üzenet

2016. augusztus 24., 10:31

Vasárnapi üzenet: 2016. augusztus 28.

„Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Fil. 2,9–11)

Tovább »
2016. augusztus 17., 09:54, 814. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.08.21.

„Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia… Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” (Zsid 4: 14a; 16)

Tovább »
2016. augusztus 3., 09:56, 812. szám

Szent István öröksége

A magyarság és a magyar kereszténység szempontjából augusztus Szent István királyunk emlékünnepe kapcsán az államalapítás hónapja.

Tovább »
2016. július 27., 08:51, 811. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. július 31.

„Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének” (Mt. 18,35)

Tovább »
2016. július 20., 10:03, 810. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. július 24.

Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: „Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.

Tovább »
2016. július 6., 09:01, 808. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. 07. 10.

 „Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál!”

(Lk 12,42–43)

Tovább »
2016. június 29., 11:50, 807. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. július 3.

Csipkebokor – azono­su­lás és különállóság.  (2 Mózes 3 vv.)

Tovább »
2016. június 22., 09:43, 806. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.06.19.

„Boldog ember az, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol.” (Zsolt 84,6)

Tovább »
2016. június 8., 10:05, 804. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.06.12.

„Áldjátok az Urat, mert jó: irgalma örökké tart.” (136. zsoltár).

Tovább »
2016. június 1., 10:15, 803. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. június 5.

„Nekünk – míg nappal van – annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.”     János 9, 4.

Tovább »

Oldalak