Vasárnapi üzenet

2016. június 8., 10:05, 804. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.06.12.

„Áldjátok az Urat, mert jó: irgalma örökké tart.” (136. zsoltár).

Tovább »
2016. június 1., 10:15, 803. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. június 5.

„Nekünk – míg nappal van – annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.”     János 9, 4.

Tovább »
2016. május 11., 11:42, 800. szám

Élet, örök élet

Életünk számunkra egyfajta összevisszaságnak tűnik, amelyben mindenki saját dolgával van elfoglalva. Szürke hétköznapjainkban csak annyit veszünk észre, hogy mindig van valami tennivaló. Szeretnénk nagy dolgokat véghezvinni életünkben, de evilági problémáink, pl. a félelem, betegség, anyagi gondok miatt elkeseredünk, és elképzelt terveinket nem tudjuk megvalósítani.

Tovább »
2016. május 4., 09:50, 799. szám

Imádkozzatok… Mt 26, 41

Az imádság Istennel való beszélgetés, verbális kommunikáció a Mindenhatóval. Ennyi lenne? Beszélgetés? Ha kapcsolatról beszélünk, akkor még emberek között is nemcsak beszélgetésre gondolunk, hanem együttlétre, szemkontaktusra, érintésre, kacsintásra, csendre, intésre, biccentésre, kézfogásra s még annyi mindenre.

Tovább »
2016. április 27., 08:43, 798. szám

Imádság: Isten és ember kapcsolata

Korunk technikai fejlődése lehetővé teszi, hogy a világ bármely pontján élő embertársunkkal beszélni, kommunikálni tudjunk. Úgy érezzük, hogy nincsenek határok, nem kell napokat várni, míg a levél megérkezik a címzetthez, hanem minden azonnal történik.

Tovább »
2016. április 20., 11:21, 797. szám

Szent György az életünkben

Gyakran találkozunk Szent György legendájával vagy ikonjával a templomokban. Kétféleképpen ábrázolják: az elterjedtebb lovon ülve, lándzsával a kezében, miközben legyőzi a sárkányt. Egy másik – kevésbé elterjedt –, a pajzzsal és karddal megfestett, békés és hősies szent.

Tovább »
2016. április 6., 09:37, 795. szám

„Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” (Mk 16,3)

Így tanakodtak egymás között a kenethozó asszonyok, miközben a sírhoz közeledtek, hogy a hagyományokhoz híven illatos kenettel kenjék meg szeretett mesterük, Jézus testét. Betartják a zsidó törvényeket, szombaton nem tesznek semmit. Vasárnap azonban, a hét első napján, már korán elindulnak.

Tovább »
2016. március 16., 09:29, 792. szám

„Azután bement Jézus a templomba” Máté 21:12/a verse

Kedves Testvéreim! Amikor Jézus szamárháton bevonult Jeruzsálembe, első útja a templomba vezetett: Ezért olyan hangsúlyos ez az Igében szereplő néhány szó: „Azután bement Jézus a templomba...” És amit ott talált, az felháborította. Mert talált pénzváltókat, árusokat.

Tovább »
2016. március 9., 09:53, 791. szám

Krisztusban Szeretett Testvéreim!

Nagyböjt 5. vasárnapján Anyaszentegyházunk János evangéliumából a házasságtörő asszony történetét adja elénk. Az egész nagyböjti szent idő a bűnbánatról szól, és ebben a szent időszakban az Egyház a Szentírás segítségével igyekszik mindannyiunkat a bűnbánat felé terelni.

Tovább »
2016. március 2., 09:26, 790. szám

Jeremiás siralma: 3, 1–33

Az igeszakasz két részre oszlik. Az első részben Jeremiás saját magáról, nyomoráról, állapotáról beszél, és arról, hogy mi módon sújtja őt az Úr haragja.

Tovább »

Oldalak