Vasárnapi üzenet

2015. szeptember 9., 10:40, 765. szám

Vasárnapi üzenet: 2015. szeptember 13.

„Jézus ezután elment tanítványaival Fülöp Cézáreájának falvaiba. Az úton megkérdezte tanítványait: ,,Kinek tartanak engem az emberek?’’

Tovább »
2015. szeptember 2., 09:48, 764. szám

Ferenc pápa katekézise az imádságról

A keresztények leggyakoribb panasza épp az idővel kapcsolatos: „Többet kellene imádkoznom…; szeretnék imádkozni, de legtöbbször nincs rá időm.” Állandóan hallunk ilyeneket.

Tovább »
2015. augusztus 26., 11:48, 763. szám

Vasárnapi üzenet: 2015. augusztus 30.

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.” Efézus 5,15–16

Tovább »
2015. augusztus 19., 09:56, 762. szám

„Spártai vagy? Akkor hozz dicsőséget hazádra!”

Krisztusban kedves testvérek!

Régi spártai mondás: „Spártai vagy? Akkor hozz dicsőséget hazádra!” Magunktól is megkérdezhetjük: „Vállalod az egységet Krisztussal? Akkor becsüld meg őt!” Isten ugyanis így vélekedett a szőlőmunkásokról: „Meg fogják becsülni fiamat!”

Tovább »
2015. augusztus 12., 10:23, 761. szám

Krisztussal van tovább… (Mk 6,7.12-13)

Názáret városában a Megváltó Krisztusnak durva elutasításban volt része. Azok az emberek, akik között a gyermek- és ifjúkorát töltötte, nem fogadták el Őt. Pedig még rá is csodálkoztak arra a bölcsességre és hatalomra, amely benne volt.

Tovább »
2015. augusztus 5., 09:59, 760. szám

Krisztusban szeretett testvéreim

Mai vasárnapunk rövid elmélkedésének alapja az egyházunk által kijelölt második olvasmány. A mai részlet Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írott leveléből való. Az apostol ezeket írja: „ Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára.

Tovább »
2015. július 29., 10:30, 759. szám

„A fáraó megfordult, hazament, és nem vette szivére a dolgot” 2Mózes 7,23

Vannak csapások. Egyiptomban „csak” tíz csapás volt. Vannak a te életedben is. Ezek mindig kivételes alkalmak arra, hogy az ember a megszokottat félretegye és elgondolkozzon. Mi a célja ennek? Vannak személyek, akik jelenlétükkel, viselkedésükkel hozzák elő ezt az érzést.

Tovább »
2015. július 22., 10:56, 758. szám

Mihez kezdjünk a bűnnel?

A bűn manapság a magatartás és az értékek szubjektivizálásának köszönhetően nem divatos téma. Mégis mihez kezdjen vele a keresztény ember?

Hálóban vergődő halak a víz alól fényképezve.

Tovább »
2015. július 15., 09:56, 757. szám

Vasárnapi üzenet: 2015. július 19.

A pünkösd utáni vasár­napokon Jé­zus a keresz­tény hit értel­mére tanít bennünket. A saját korában tanított, s az utókorban pedig tanításának újra­értelmezésére késztet bennünket.

Tovább »
Böjte Csaba
2015. július 8., 09:46, 756. szám

Böjte Csaba gondolatai a hozzászólókról, az ítélkezésekről

Divatos lett a mai világban, hogy mindenki mindenhez felületesen, de nagyon határozottan hozzászól! Az emberek hihetetlenül bátran ítélkeznek élők és holtak felett!

Tovább »

Oldalak