Vasárnapi üzenet

2016. október 12., 09:05, 822. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.10.16.

„Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.”

Tovább »
2016. október 5., 09:39, 821. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. október 9.

„Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak.” (Lk 8,5)

Tovább »
2016. szeptember 28., 09:00, 820. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.10.02.

Sose olvastátok az Írásban: „A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemeinkben”? (Mt 21, 42)

Tovább »
2016. szeptember 21., 10:17, 819. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. szeptember 25.

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is…

Tovább »
2016. szeptember 14., 09:10, 818. szám

Vasárnapi üzenet 2016.09.18.

„Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János (bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai), elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie.

Tovább »
2016. szeptember 7., 08:00, 817. szám

Vasárnapi üzenet: 2016. szeptember 11.

„Jézus ismét példabeszédben szólt hozzájuk: »A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre!

Tovább »
2016. augusztus 31., 08:58, 816. szám

Vasárnapi üzenet 2016.09.06.

„Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram!

Tovább »
2016. augusztus 24., 10:31

Vasárnapi üzenet: 2016. augusztus 28.

„Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Fil. 2,9–11)

Tovább »
2016. augusztus 17., 09:54, 814. szám

Vasárnapi üzenet: 2016.08.21.

„Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia… Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” (Zsid 4: 14a; 16)

Tovább »
2016. augusztus 3., 09:56, 812. szám

Szent István öröksége

A magyarság és a magyar kereszténység szempontjából augusztus Szent István királyunk emlékünnepe kapcsán az államalapítás hónapja.

Tovább »

Oldalak