Vasárnapi üzenet

2016. január 27., 10:55, 785. szám

„...de közülük legnagyobb a szeretet”

„...de közülük legnagyobb a szeretet”     1Kor 12,31–13,13

Tovább »
2016. január 20., 09:27, 784. szám

A legékesszólóbb tanúságtétel

„A kincstárnok ezt mond­ta nekik: »Mondjátok meg Ezé­kiás­nak, hogy ezt üzeni a nagy király, Asszíria királya: Miféle elbizakodottság ez? Miben bízol? Üres beszéd az, amit gondolsz, hogy csak ész és erő kell a hadakozáshoz! Kiben bíztál, hogy fellázadtál ellenem?

Tovább »
2016. január 6., 09:40, 782. szám

Győzd le a közömbösséget és szerezd meg a békét!

Isten nem közömbös! Istennek számít az emberiség, Isten nem hagyja magára az embert! Ne veszítsük el a reményt, hogy a 2016-os esztendőben mindnyájan eltökélten és bizakodva dolgozunk majd, ki-ki a maga szintjén, az igazságosság és a béke megvalósításán.

Tovább »
2015. december 30., 09:27, 781. szám

2016-ban is nézzünk fel a hitnek fejedelmére

„Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félre téve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra…”   Zsid.12:1-3.

Tovább »
2015. december 16., 10:05, 779. szám

József, az igaz ember

Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.

Tovább »
2015. december 9., 09:36, 778. szám

Vasárnapi üzenet: 2015. december 13.

Amikor Hadad meghallotta Egyiptomban, hogy Dávid őseihez tért pihenni, és hogy Jóáb, a hadseregparancsnok is meghalt, így szólt a fáraóhoz: „Bocsáss el engem, hadd menjek el a hazámba!”

Tovább »
2015. december 2., 14:49, 777. szám

Vasárnapi üzenet: 2015. december 3.

„Isten embere és hűséges követője, és a szentségeinek kiszolgálója, a lelki óhajok férfija, élő oszlop és ihletett kép, kit a műrai egyház mint mennyei kincset, csodálkozva fogadott, Szent Miklós atyánk, könyörögj lelkünk üdvösségéért!” – énekeljük Szent Miklós ünnepén a reggeli zsolozsmában.

Tovább »
2015. november 25., 09:59, 776. szám

Vasárnapi üzenet: 2015. november 12.

Szombaton az egyik zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit már tizennyolc éve gyötört a betegség lelke; teljesen meg volt görbedve, úgyhogy nem is tudott fölegyenesedni.

Tovább »
2015. november 11., 09:41, 774. szám

Vasárnapi üzenet: 2015. november 15.

„Jézus ekkor így szólt: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?”

Lukács 17:17–18

Tovább »
2015. november 4., 10:06, 773. szám

Vasárnapi üzenet: 2015. november 8.

Az angyalok létezéséről számos helyen hallhatunk a Szentírásban. Történetük már a teremtéssel elkezdődött, mikor az Isten próbára tette szabad akaratukat, lehetővé tette számukra a hűséget, de akadtak olyan angyalok, akik nem hallgattak az Ő szavára.

Tovább »

Oldalak