Horthy és Brezsnyev keresztfiai Kárpátalján

Egykor szokás volt nagy embereket felkérni keresztapának

2001. március 16., 01:00 , 9. szám
Pika Ilona

Régen Kárpátalján élt még az a szokás, hogy a szülők egy-egy nevezetes személyiséget kértek fel arra, legyen megszületett gyermekük keresztapja. Így lett a Csetfalván élő Karmacsi Mik­lósból 1938-ban Horthy Miklós, Magyarország kormányzójának keresztfia, és így lett a keresztapja 30 évvel később,1968-ban a Nagyberegen élő Pika Miklósnak a volt Szov­­jetunió első embere, Le­onyid Brezsnyev „elvtárs”.

Karmacsi Miklós szülei hatodik gyermekeként látta meg a napvilágot. A szülést levezető bábaasszony ajánlotta az édesanyának, Karmacsi Máriának, hogy egy neves férfit kérjenek fel a gyermek keresztapjának. „Mivel testvéremet Mik­lósnak szerették volna keresztelni, ezért szüleim Horthy Miklóst, Ma­gyarország kormányzóját kérték fel levélben, hogy legyen a Miklós keresztapja” – meséli Karmacsi Sándor, Miklós egyik idősebb testvére. Arra azonban már ő sem emlékszik, hogy a kormányzó küldött-e ajándékot keresztfiának a keresztelőre, mert hát a keresztapaságot szívesen elfogadta.

Karmacsi Miklós ugyan sohasem találkozhatott személyesen keresztapjával, de máig büszke rá, hogy egy kormányzó (volt) a keresztapja.

Karmacsi Miklós elmondása szerint nem származott hátránya és gondja a Horthy-ke­reszt­fiúságból a szovjet idők alatt, hiszen napjainkban sem sokan tudják még Csetfalván sem, hogy ő Horthy keresztfia.

Szintén Csetfalván lakik az édesanyja annak a nagyberegi Pika Miklósnak, akit Brezsnyev fogadott keresztfiává.

A nyolcgyermekes Pika család abban az időben Beregszászban élt. Nem volt lakásuk, ezért Pika Ilona, az édesanya gyermekeivel, köztük az akkor 7 esztendős Pika Miklóssal, felutazott Moszkvába lakást kérni az ország vezetőitől, ha már egyszer helyben nem hallgatták meg kérését. Moszkvában csupán a főtitkár-helyetteshez sikerült bejutnia, akinek elpanaszolta gond­jukat. Pontosan már a 70 éves Ilonka néni sem emlékezik arra, hogyan történt a dolog, de tény, hogy ekkor fogadta keresztfiává Brezsnyev elvtárs Miklóskát. Persze csak papíron, templomi szertartás nélkül. Kar­ma­csi Miklóshoz hasonlóan Pika Miklós sem találkozott soha keresztapjával.

A keresztapa, Brezsnyev azonban nem volt szűkmarkú: ajándékba sok ruhát, élelmiszert és pénzt adományozott, és persze egy házat is „kiíratott” keresztgyer­me­ké­nek Beregszászon. De ez volt az egyetlen eset, amikor a keresztapa megajándékozta keresztfiát.

Így lett Pika Miklósból Brezsnyev keresztfia, Kar­macsi Miklósból pedig Horthy Mik­­lósé.

Karmacsi Zoltán