Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2021. január 17.

2021. január 17., 08:46 , 1040. szám

„Jézus ezt mondta neki: »Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek.« A királyi tisztviselő kérte őt: »Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem!« Jézus így válaszolt: »Menj el, a te fiad él!« Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. január 10.

2021. január 10., 08:45 , 1039. szám

Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad.        (János 6, 68)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. december 20.

2020. december 20., 08:46 , 1037. szám

Különösen fontos a mai világban az örömről beszélnünk, mely örömről Szent Pál apostol is szól levelében, amikor azt mondja, „örüljetek szüntelenül az Úrban”.  A keresztény örömnek van egy különleges vetülete, hiszen amikor a hétköznapi életben az örömről beszélünk, akkor általában az egészségnek,

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. december 13.

2020. december 13., 08:46 , 1036. szám

„Beteljesedett az idő, és elközelített Isten országa!” Márk 1,15

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. 12. 06.

2020. december 6., 10:00 , 1035. szám

Várakozás ideje

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. november 29.

2020. november 29., 08:35 , 1034. szám

Elérkeztünk egy új liturgikus időszakhoz az egyházi évben. Ez az időszak nem más, mint az advent bűnbánati ideje. Az advent azonban nemcsak egy új liturgikus időszakot jelent, hanem egyben egy új egyházi év kezdetét is. Az egyházi év ugyanis advent első vasárnapjával veszi kezdetét.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. november 22.

2020. november 22., 08:37 , 1033. szám

„Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került? »Aki irgalmas szívű volt iránta« – felelte. Jézus így folytatta: »Menj, és tégy te is hasonlóképpen«”.  (Lukács 10, 36–37)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. november 15.

2020. november 15., 08:45 , 1032. szám

„Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: »Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!«”    (Márk 2, 10–11)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. november 8.

2020. november 8., 08:46 , 1031. szám

„Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.”    (2 Kor 13,11)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. november 1.

2020. november 1., 08:36 , 1030. szám

„Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről: a témáni Elifáz, a súahi Bildád és a naamái Cófár. Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt.” Jób 2, 11

Tovább »

Oldalak