Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2020. április 5.

2020. április 5., 08:44 , 1000. szám

„Ismét bementek Jeruzsálembe. És amikor Jézus a templomban volt, odamentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá: Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?”             (Márk 11, 27–28)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. március 29.

2020. március 29., 08:44 , 999. szám

Lassan úgy járunk itt, Déván, mint Kőmíves Kelemenné, befalaznak otthonainkba! Ezt is, azt is elvesznek tőlünk, templomainkat, iskoláinkat, üzleteinket bezárják, még egy jó sört sem ihatunk meg a barátainkkal.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. március 22.

2020. március 22., 09:11

„Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” (Lk 4,11)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. március 15.

2020. március 15., 09:28 , 997. szám

Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, üresen, kiseperve és felékesítve találja azt.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. március 8.

2020. március 8., 08:51 , 996. szám

2020. március 8., nagyböjt 2. vasárnapja

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. március 1.

2020. március 1., 08:41 , 995. szám

Nagyböjt időszakát éljük minden történelmi egyházban!

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. február 23.

2020. február 23., 08:34 , 994. szám

„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.” (Lk 9, 23)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. február 16.

2020. február 16., 09:11 , 993. szám

„Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre és vessétek ki hálóitokat fogásra! Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. február 9.

2020. február 9., 09:41 , 992. szám

Közben hirdette Isten országát, s bátran és akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról.

(Ap. csel.  28:31)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. február 2.

2020. február 2., 09:08 , 991. szám

Krisztusban szeretett testvéreim!

Tovább »

Oldalak