Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2022. november 13.

2022. november 13., 08:35 , 1133. szám

„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.”        (Zsid. 13, 14)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. november 6.

2022. november 6., 08:34 , 1132. szám

„Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: »Asszony, megszabadultál betegségedből.« És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.”                 Lukács 13, 12–13

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. október 30

2022. október 30., 08:37 , 1131. szám

Október utolsó vasárnapján a Munkácsi Görögkatolikus Egyház Krisztus Királyt ünnepli. A XX. század első felét a békétlenség, az erőszak és a háborúk jellemezték. Nem kevésbé volt megfertőzve a társadalom a kommunizmus szellemétől és gyakorlati lélekpusztító hatásától.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. október 23.

2022. október 23., 08:35 , 1130. szám

„Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!”

(2 Mózes 14, 14)

Kedves Olvasó!

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. 10. 16.

2022. október 16., 10:00 , 1129. szám

„Tanít pedig szombatnapon egy zsinagógában. És ímé volt ott egy asszony, kiben betegségnek lelke volt tizennyolc esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. október 9.

2022. október 9., 10:00 , 1128. szám

Krisztusban Kedves Testvérek!

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. október 2.

2022. október 2., 08:35 , 1127. szám

„És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni.”        I Sámuel 17, 47

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. szeptember 25.

2022. szeptember 25., 08:34 , 1126. szám

„Jól van, derék és hű szolga!”   Máté 25, 23

Krisztusban Kedves Testvérek!

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. szeptember 18.

2022. szeptember 18., 08:36 , 1125. szám

„Hosszú idő telt el azután, hogy az Úr nyugalmat adott Izráelnek minden ellenségétől körös-körül. Józsué is megvénült, megöregedett. Ekkor összehívta Józsué egész Izráelt, annak véneit, családfőit, bíráit és elöljáróit, és ezt mondta nekik: »Én megvénültem, megöregedtem.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. szeptember 4.

2022. szeptember 4., 09:02 , 1123. szám

„Szárai, Abrám felesége nem szült Abrámnak gyermeket. De volt Szárainak egy egyiptomi szolgálóleánya, akinek Hágár volt a neve.  Szárai ezt mondta Abrámnak: »Íme, az Úr bezárta méhemet, és így nem szülhetek.

Tovább »

Oldalak