Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2021. június 20.

2021. június 20., 08:45 , 1061. szám

Életforrás

„Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömtek; és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket.” I Mózes 26, 18

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. június 13.

2021. június 13., 08:44 , 1061. szám

„A test világossága a szem. Ha tehát a szemed jó, egész tested világos lesz, de ha a szemed rossz, az egész tested sötét lesz. Ha pedig a benned lévő fény sötétség, mekkora lesz akkor a sötétség!

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. június 6.

2021. június 6., 08:46 , 1060. szám

„Miközben Pál Athénben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal.”

Apostolok Cselekedetei 17, 16

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. május 30.

2021. május 30., 08:34 , 1059. szám

„Őbenne van a mi bátorságunk, és a benne való hit által bizalommal járulhatunk Istenhez.” Efézus 3, 12

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. május 23.

2021. május 23., 08:43 , 1058. szám

„Jézus égre emelte szemét, és így imádkozott: »Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. [...] Én megdicsőítettelek téged a földön. A műved, amelynek elvégzését rám bíztad, véghezvittem.«” Jn. 17, 1–4

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. május 16.

2021. május 16., 08:45 , 1057. szám

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. május 2.

2021. május 2., 08:43 , 1056. szám

„Jézus pedig így válaszolt nekik: Kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és akkor megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől? Válaszoljatok nekem!”

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. április 25.

2021. április 25., 08:35 , 1054. szám

A húsvéti szent időben van egyházunk. Sajátságos ez a liturgikus időszak. Ahogyan a neve is jelzi, ezekben a hetekben a húsvét ünnepe miatti öröm tölti el a szívünket. Krisztus egyháza ötven napon keresztül tartja a húsvéti időt, egészen pünkösd ünnepéig.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. április 18.

2021. április 18., 08:38 , 1053. szám

„Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti Istenetek, az Úr az Isten fönn a mennyben és lenn a földön!” Józs. 2, 11

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. április 11.

2021. április 11., 08:42 , 1052. szám

„Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret: »Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik.

Tovább »

Oldalak