Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2019. október 13.

2019. október 13., 09:23 , 976. szám

„Ezek után külső várfalat épített Dávid városához: a Gíhóntól nyugatra a völgyben a Hal-kapu felé; a Várhegyet is körülvette vele, és igen magasra emelte.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. október 6.

2019. október 6., 10:26 , 975. szám

„Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura –, minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe.” (Mt 25, 21)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. szeptember 29.

2019. szeptember 29., 09:40

Szeptember 29-én egyházunk a szent főangyalok ünnepét üli. Amikor a hitvallásban megvalljuk a mennyei Atya teremtő voltát, akkor azt imádkozzuk, hogy az Atya a látható és láthatatlan világ teremtője.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. szeptember 22.

2019. szeptember 22., 10:17 , 973. szám

„Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” (Mt 22,36)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. 09. 15.

2019. szeptember 15., 10:00 , 972. szám

„A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.” (ApCsel 19,18–20)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. 09. 08.

2019. szeptember 8., 10:00 , 971. szám

Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogy nem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson. Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss néki. (Lk 17,1–4)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. szeptember 1.

2019. szeptember 1., 10:00 , 970. szám

„Ezért bizakodjatok férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta.”

(Apostolok Cselekedetei 27:25)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. augusztus 26.

2019. augusztus 25., 09:48

A nehézségekben is lássuk meg a gondviselő Istent

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. augusztus 18.

2019. augusztus 18., 10:31 , 968. szám

Két nap múlva pedig elment onnan Galileába, bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. augusztus 11.

2019. augusztus 11., 09:52 , 967. szám

Krisztusban kedves Testvérek!

Az első kenyérszaporítás után járunk abban az evangéliumi leírásban, ami Jézus vízen járásáról és a vihar lecsendesítéséről szól. Pünkösd után, a 9. vasárnapon erre az eseményre emlékezünk templomainkban.

Tovább »

Oldalak