A KMKSZ elnökségének nyilatkozata

2001. március 16., 01:00 , 9. szám

A KMKSZ elnöksége aggodalmát fejezi ki a Kárpátalját pusztító árvíz okozta helyzettel kapcsolatban. Az árvíz több tucat magyarlakta települést is sújtott, több ezer ember vált hajléktalanná. A károk nagyobbak, mint az 1998-as árvíz által okozottak. Bár a helyi hatóságok operativitása nagyobb volt, mint három esztendővel ezelőtt, ismét bebizonyosodott az állami szervek rendelkezésére álló eszközök szűkössége, illetve az, hogy a mentési munkálatok szervezését is tökéletesíteni kell. Az elnökség megbecsülését fejezi ki mindazok iránt, akik erőt és fáradságot nem kímélve védelmezték a településeket az ártól.

A hasonló természeti katasztrófák jövőbeni előfordulását kizárni sajnos nem lehet. Ezért az eredetieknél jóval nagyobb erőfeszítéseket kell tenni az árvizek megelőzése érdekében, hiszen azok gyakori ismétlődése létében fenyegeti a kárpátaljai magyar lakosságot. Ez a komplex munka többirányú erőfeszítést kíván. Államközi, illetve nemzetközi összefogásra van szükség ahhoz, hogy a Tisza felső folyásán elvégezzék a vízszabályozási munkálatokat, ökológiai felméréseket, illetve a fakitermelés szakszerű szabályozását, ami nélkül nem képzelhető el az eredményes árvízvédelem.

A KMKSZ átérezve a kialakult helyzet súlyos voltát, a károk enyhítésének szükségességét és a további árvízvédelmi lépések sürgősségét:

– kezdeményezi, hogy hozzanak létre egy olyan ukrán-magyar kormányközi vegyes­bi­zott­ságot, amely a már meglévőhöz hasonlóan folyamatosan működik, s kidolgozza a Felső-Tisza-vidék komplex árvízvédelmi koncepcióját, a kormány felé a megfelelő előterjesztéseket megteszi, illetve a kérdések nemzetközi vonatkozásait is megfelelően tudja kezelni;

– felkéri Kovács Miklós par­lamenti képviselőt, hogy nyújtson be indítványt az árvízi helyzettel, az árvízvédelmi mun­kálatokkal, illetve a ve­gyesbizottság megalakításával kapcsolatban;

– felszólítja a KMKSZ alap­szervezeteit és tagjait, hogy az árvízkárosultak megsegítése érdekében aktívan vegyenek részt a református és a római katolikus egyház által szervezett segélygyűjtési akciókban;

– az esetleges Kárpátaljára irányuló központi magyarországi segélyek eredményes elosztásának előkészítése érdekében kezdeményezi a Kárpátalja Meg­segítése Program kuratóriumának összehívását.

A KMKSZ elnöksége