Megemlékezések Kárpátalja-szerte

Csendes március 15.

2001. március 23., 01:00 , 10. szám
Ünnepség nélküli koszorúzás. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Milován Jolán, a KMKSZ Nagyszõlõsi Járási Középszintû Szervezetének elnöke, Gál Anna, a KMKSZ nagypaládi alapszervezetének elnöke és Mecséry Károly helyi református tiszteletes március 15-én nemzeti ünnepünk alkalmából megkoszorúzta az árvízsújtotta Nagypalád központjában Kossuth Lajos szobrát.

A felső-Tisza-vidéki magyarság központi rendezvénye Técsőn a Szózattal vette kezdetét a református templom előtti téren, ahol mintegy 300-400-an gyűltek össze ez alkalomból. Técső, Visk, Aknaszlatina, Taracköz jelenlévő képviselői előtt ünnepi műsort adtak a Hollóssy Simon Középiskola és a Magyar Líceum tanulói. Beszédet mondott, majd ünnepi istentiszteletet tartott László Károly esperes, majd a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Szervezete nevében Sari József elnök köszöntötte az egybegyűlteket. A Técsői Szervezetek Fóruma nevében Ambrus Pál mondott beszédet. A továbbiakban fellépett a Técsői Református Egyház énekkara és fúvószenekara, valamint az Arany Ősz Művelődési Egylet énekkara. Ezt követően a szervezetek és az egyházak képviselői elhelyezték koszorúikat Kossuth Lajos mellszobránál. Az ünnepség a Himnusszal zárult.

***

A viski magyarság megemlékezésére az ősi templom bejáratánál kialakított emlékhelyen került sor. Két kopjafa őrzi itt a szabadságharcban részt vett viski honvédek és nemzetőrök, valamint a Budavár visszafoglalásánál elesett viskiek emlékét. A Kölcsey Ferenc Középiskola tanulói előadták ünnepi műsorukat, majd Czébely Lajos tanár mondott ünnepi beszédet. A megemlékezés koszorúzással és a Himnusz eléneklésével zárult.

***

Aknaszlatinán ugyancsak a 48-as emlékhelynél gyülekezett az ünneplő közönség, ahol a Bolyai János Középiskola tanulói adták elő rövid műsorukat. A rendezvény ünnepi szónoka Tamás József polgármester volt. A szónoklatokat követően fellépett a KMKSZ énekkara.

***

Nagyszőlős és környékének magyarsága a hagyományokhoz híven idén is báró Perényi Zsigmond szobránál tisztelgett az 1848-as szabadságharc emléke előtt. A rendezvényt Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke nyitotta meg, majd a Perényi Zsigmond Középiskola tanulói az alkalomhoz illő tartalmas műsorukkal 1848 márciusának hangulatát elevenítették fel.

Ezt követően Keresztyén Balázs tanár fordult az egybegyűltekhez, aki báró Perényi Zsigmond érdemeit méltatva hangsúlyozta, hogy egy kis nép is fel tud emelkedni, össze tud fogni, hogy azok az eszmék, melyeket a márciusi ifjak fogalmaztak meg, valóra váljanak.

Kovács Miklós parlamenti képviselő ünnepi köszöntőjében párhuzamot vont a múlt és a jelen között. Kiemelte, hogy Kárpátalja egész magyarsága nevében ünnepelünk, hisz vannak olyanok, akik még most is küzdenek az árral. Az ilyen ünnepek révén a ma élő emberek, kilépve a hétköznapokból, hitet tesznek amellett, hogy nemcsak a munka emberei, hanem a nemzeti hagyományok őrzői is.

A rendezvény koszorúzással és a Szózat eléneklésével ért véget.

***

Beregszászban idén csendesen ünnepelték március 15-ét. A megemlékezések a Kossuth Lajos Középiskolában kezdődtek, ahol megkoszorúzták az intézmény névadójának szobrát, ezután a 6. Számú Általános Iskolában zenés irodalmi összeállítást mutattak be a tanulók a beregszászi református egyház ifjúsági énekkarának közreműködésével.

A rendezvények 13 órakor folytatódtak. Az ünneplő tömeg Kossuth Lajos, Petőfi Sándor és Széchenyi István emléktáblái után a Petőfi-szobor mellett méltatta a szabadságharc 153. évfordulóját. Ünnepi beszédében Zsupán József polgármester arra kérte a beregszásziakat, hogy erejükhöz mérten segítsék az árvíz sújtotta települések lakosságát.

***

Munkácson a hagyományokhoz híven Podheringen, a szabadságharc győztes csatájának emlékművénél gyülekezett a helyi magyarság. (Az oszlopról tavaly ismeretlenek által ellopott emléktáblák helyére immár felkerülhettek az új, csiszolt gránitból készült emléktáblák.) A megemlékezést Gajdos Olga, a KMKSZ munkácsi városi szervezetének elnöke vezette. Beszédet mondott Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselő, majd Tóth István, a HTMH főosztályvezetője olvasta fel Orbán Viktornak a kárpát-medencei magyarsághoz intézett ünnepi üzenetét. A rendezvényen felszólalt Mikola Fabinec, a ruszin szövetség elnöke. Ünnepi műsorral szolgáltak a református, a római katolikus egyház és a II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Művelődési Kör kórusai. A megemlékezés a magyar és a ruszin himnusz eléneklésével ért véget.

***

Ungváron, a Petőfi téren Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke nyitotta meg az ünnepséget. Ezt követően Szakács Zoltán, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja mondott ünnepi beszédet, majd szót kapott Sztepan Szember, Ungvár polgármestere, Gortvay Erzsébet irodalomtörténész, Árpa Péter, az UMSZ elnöke, Bohán Béla ungvári római katolikus plébános.