21 gyilkosság az év első négy hónapjában

Óriási gond a kábítószer-fogyasztás

2001. május 4., 02:00 , 16. szám
Orosz Gyula és Vitalij Makszimov (balról jobbra) a sajtótájékoztatón

Április 27-én Vitalij Makszimov vezérőrnagy, a megyei belügyi főosztály vezetője a beregszászi járási belügyi osztályon megtartott sajtótájékoztatóján értékelte a megyei bűnüldöző szervek mun­ká­ját. Szólt a rendőrség mun­­­ká­já­ról, az elért ered­ményekről, illetve a fennálló problémákról. Az ese­ményen jelen volt Orosz Gyula ren­d­őr­ezredes, a járási belügyi osztály vezetője, aki a járási rendőrség munkájával kapcsolatosan egé­szítette ki felettese beszámolóját.

Mint elhangzott, 2001 első negyedé­vé­ben 4 százalékkal nőtt a bűncselekmények száma megyénkben. A növekedési tendencia még tavaly novemberben elkezdődött, s idén januárban csúcsosodott ki. A növekedés mögött elsősorban gazdasági és szociális tényezők állnak – hangzott el. A bűncselekmények felderítésének mutatói tekintetében a Beregszászi járás a harmadik helyen áll a megyében.

Az év eddig eltelt 4 hónapja során 21 előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság történt, nőtt a súlyos testi sértések száma. 83 bűnvádi eljárás indult illegális fegyverbirtoklás miatt. Óriási gondot jelent a rohamosan növekvő kábítószer-fogyasztás. A tavalyi év hasonló időszakában indított hetven bűnvádi eljárással szemben idén 75 esetben kezdtek vizsgálatot kábítószer-fo­gyasz­tók ellen. Mint a főosztályvezető hangsúlyozta, elsősorban a kábítószerrel kereskedőkre összpontosítják figyelmüket. Idén már 22 eljárás indult a terjesztéssel foglalkozó személyek és bandák ellen.

Ugyancsak aggodalomra adhat okot az illegális migráció: tavaly 15-17 ezer határsértőt kellett kitoloncolni a megyéből.

Tavaly 219 gazdasági bűncselekmény történt, többek között 30 megvesztegetési ügyben indítottak eljárást. E téren jelenleg némi csök­­­kenés tapasztalható, csakúgy, mint a felderített vagyon elleni bűncselekmények terén.

A Kárpátalja tudósítójának azon kérdésére, hogy történnek-e lépések az illegális erdőirtások megakadályozására, a me­gyei belügyi főosztály vezetője elmondta: a belügyi szervek legnagyobb problémáját e téren jelenleg az jelenti, hogy az illegális fakivágáson, illetve faszállításon rajtakapott egyének vagy cégek ellen a hatályos törvények értelmében csupán a 17 ezer hrivnya értéket meghaladó károkozás esetén indítható bűnvádi eljárás, ami abszurdum. Jelenleg, ha valakit rajta is kapnak például egy teherautónyi illegálisan kivágott fa szállításán vagy értékesítésén, nem indul ellene bűnvádi eljárás, esetleg a fát foglalják le az állam javára.

-hírnök-