Az Év Embere-díj átadása Ráton

Elismerés Kótyuk Istvánnak

2001. május 11., 02:00 , 17. szám

Ráton idén is sor került az Év Embere-díj átadására, amelynek megálmodója és létrehozója a helyi KMKSZ-alapszervezet volt. A község lakói az ezredforduló küszöbén, a magyar államiság 1000. évfordulóján és a kereszténység 2000. évfordulója tiszteletére valami maradandót szerettek volna alkotni. Így született meg ez a díj, amelynek átadására már második alkalommal került sor.

Az előző év díjazottja Mol­nár Miklós helyi római katolikus plébános volt. Az idei Év Embere-díjat Kótyuk István docens, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanszékvezetője, Rát szülötte érdemelte ki. Kótyuk István több évtizeden keresztül volt az ungvári egyetem magyar tanszékének tanára, s bár már hosszú évekkel ezelőtt elkerült a községből, de gyökereit, szülőfalujához való kötődését mindig büszkén vállalta.

Ma Kárpátalja szinte minden magyarlakta településén oktatnak-dolgoznak egykori tanítványai. Számtalan tudományos munkája jelent meg. Neve az általános- és középiskolák tanulói számára sem ismeretlen, hiszen több iskolai tankönyv szerzője. Gyermekversei Kincses István néven jelentek meg.

A díjátadásra a községben megrendezett folklór-hét keretében került sor, amelyet a Ráti Általános Iskola magyar nyelv- és irodalomtanára, Palotay Etelka szervezett. A hét minden napján érdekes programok zajlottak. A tanulók népmesék és mondák dramatizált változatát adták elő, népdalokat énekeltek, balladamondó versenyt rendeztek, közmondásokat jelenítettek meg rajzban, továbbá népi hímzések és szőttesek, valamint néprajzi tárgyak kiállítására is sor került.

A díjátadásra a folklór-hét utolsó napján, szombaton került sor. Elsőként Hutterer Éva, a KMKSZ ráti alapszerveze­tének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Palotay Etelka tanárnő ismertette a díjazott életútját. A díjat és a hozzá járó oklevelet Hutterer Éva elnök és Palotay Gyula, a KMKSZ választmányi tagja adta át Kótyuk István docensnek a kárpátaljai magyarságért végzett áldozatos munkája elismeréseként, valamint Rát község hírnevének öregbítéséért. A díj Hidi Endre ismert keramikusnak e célra készített egyedi alkotása volt.

Kótyuk István meghatódva mondott köszönetet. Mindig is büszke volt szülőfalujára, annak lakosaira, akik munkaszerető, dolgos emberek – mondotta. Egész életében ez a közösség volt számára a mérce. Mindig fontos volt számára, hogy az itt élők hogyan értékelik tetteit. Az ünnepélyes díjátadást a Ráti Általános Iskola tanulóinak előadása zárta, akik Kincses István-verseket szavaltak.

Braun Éva