Erzsi néni 100 éves. Köszöni szépen, jól van

Egyre kevesebb a rádióban az általa is ismert dallam

2001. május 25., 02:00 , 19. szám

A técsői Kékesi Erzsébet idén töltötte be századik életé­vét. Május ötödikén ez alkalomból köszöntötte a századot megélt nagyikát-dédikét családja: kilencven éves veje, két nagyszülő korú unokája, dédunokái és három ükunokája, továbbá a város, a helyi társadalmi szervezetek, valamint a helyi református gyülekezet képviselői.

Erzsike néni kilencvenéves koráig maga vezette a háztartást, amelyben leánya halála óta már csak vejével él együtt. Elmondása szerint egész életében dolgozott, soha nem volt beteg és öreg korára sincs semmilyen „nyavalyája”. Régebben 88 és 89 éves szomszédasszonyaival gyakorta üldögélt a ház előtt, de mivel látása némileg megromlott, idén még nem hagyta el a házat, s így mostanság nála járnak össze be­szélgetni.

– Egész fiatalságom alatt nagyon szerettem kézi­mun­kázni, a templomban is van egy horgolt abroszom – meséli az idős emberek nyugodt hangján Erzsike néni. – Mindig nagyon sokat dolgoztam, megvolt a megélhetésünk. Most már semmit nem bírok, csak ülök az ablaknál és hal­lgatom a rádiót. A Jóisten sokáig tart ezen a Földön, de jól vagyok, nem bánt senki. Délig Mag­dus unokám van itt velünk: főz, mos, aztán meg a vejem tesz-vesz körülöttem.

A sokat megélt öregek egyet­len szórakozását a rádió jelenti. Erejük fogytán már a vasárnapi igehirdetésre sem igen járnak el, de az éteren keresztül valamennyi felekezet istentiszteleteit meghallgatják, itt van a házban a templom – mondják. Emellett a magyar nótákat is nagyon kedvelik, csak azt fájlalják, hogy egyre kevesebb az általuk is ismert, gyakran dúdolt dallam.

Bányász Erzsébet elnök a KMKSZ helyi nyugdíjas­szer­vezetének nevében köszöntötte Erzsike nénit, a legidősebb KMKSZ-tagot. Jókívánságaihoz ezúton mi is csatlakozunk.

P. Zs.