Magyar állatorvosok nemzetközi konferenciája Beregváron

2001. május 25., 02:00 , 19. szám

Második alkalommal adott otthont Kárpátalja az Állatorvosok Nemzetközi Konferenciájának. A konferencia fő szervezője az 1997-ben megalakult Magyar Állatorvosok Világszövetsége (MÁVSZ) volt, mely ma már több ezer tagot szám­­lál.

Idén a Bereg­vári Szanatórium adott otthont a ren­dezvénynek. A MÁVSZ kárpátaljai régiójának vezetője, a derceni Darcsi Gyu­la és szervező csapata a találkozó nyitóakkordjaként a honfoglalás korába kalauzolta visz­sza a vendégeket. A Salánk melletti erdőszélen felállított jurták között korabeli viseletbe öltözött lovasok és íjászok mutatták be a tudományukat.

A Magyarországról, ill. a kör­nye­ző országokból érkezett vendégek a napjainkban „slágernek” számító kórokról (kerge­marhakór, száj- és körömfájás stb.), járványvédelmi kérdésekről és egyéb, gya­korlati jellegű problémákról olyan nem­zet­közileg elismert előadókat hallgathattak meg, mint Petro Ver­bickij professzor, Ukrajna Agrárpolitikai Minisztériuma Állami Állategészségügyi Osztályának vezetője, főállat­orvos, Dr. Németh Antal, a ma­gyarországi Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium főál­lat­or­vo­sa, Vetési Ferenc, az Országos Megtermékenyítő Rt. igazgatója, a kiváló előadó hírében álló Rudas Péter pro­­fesszor stb.

– Sokáig nem is tudtunk egymásról – mondta Szie­berth István, a Világszövetség elnöke. – Nyugat fe­lé tekintgettünk, s így nem alakultak ki hivatalos kapcsolatok az állatorvosok között. Ezen próbál segíteni a szövetség. A ma­gas szintű munkához, az egzisztencia megteremtéséhez fontos a szakmai életben való aktív részvétel. Másrészt a találkozók az etnikai különbségeket is igyekeznek oldani.

Olasz Tímea