Hennagyij Moszkal Kárpátalja új kormányzója

Viktor Baloga lemondott

2001. június 8., 02:00 , 21. szám

Az elmúlt hét utolsó mun­kanapján bekövetkezett az, amire sokan számítottak: egy személy híján testületileg tá­vozott a kárpátaljai megyei állami közi­gaz­gatási hivatal ve­ze­tése Vik­tor Baloga kor­­mány­zóval az élen. Ismerve a me­gye el­ső embe­rének konf­lik­tusát az Egye­sített Ukrán Szo­ciál­demok­ra­ta Párt (SZDPU(e)) kár­pát­al­jai funk­cionáriu­sai­val, csak idő kér­dé­se volt, hogy a Jus­csenko-kormány meg­buk­tatása után mikor menesztik őt tiszt­ségé­ből.

A menesztésből mindazon­­­által távozás lett, legalábbis ezt jelentette be június 1-jei ungvári sajtókonferenciáján Ba­loga, aki lépését a Jus­csen­ko-kabinet április 26-i lemondása után Ukrajnában kialakult helyzetből fakadó „politikai szükségszerűséggel” indokolta. Ugyancsak lemond­tak tiszt­­ségükről – Vaszil Lin­tur kivételével – a kárpátaljai kormányzó helyettesei: Ihor Kril, Olekszandr Ledida, Ana­tolij Kolibaba, Volodimir Pri­hogy­ko és a mindössze két hete kinevezett Ivan Hecjanin.

Viktor Baloga, akit éppen két évvel ezelőtt nevezett ki Kucsma elnök a kárpátaljai megyei állami közigazgatás el­nöki posztjára, sajtókonferenciáján kijelentette: 1-2 hónapos pihenés után a jövőben is tevékeny részt szeretne venni Kárpátalja politikai életében.

Meg nem erősített hírek szerint Baloga indulni szeretne a jövőre esedékes parlamenti választásokon, mégpedig a mun­kácsi választókerületben, amelynek a képviselője jelenleg a kijevi illetőségű Hrihorij Szurkisz, az SZDPU(e) egyik főembere.

A kárpátaljai megyei állami közigazgatási hivatal elnöki tiszt­ségéről lemondott Viktor Ba­loga utódjául sokak nem kis meglepetésére Leonyid Kucsma államfő a Kárpátalján közel sem ismeretlen Hennagyij Moszkal rendőrtábornokot nevezte ki. Az új kormányzót a kilencvenes években Észak-Bukovina szék­­­helyéről, a csernovici megyei rendőrség parancsnoki posztjáról vezényelték át a kárpátaljai belügyi főosztály élére, Ungvárra, hogy szorítsa vissza a burjánzó bűnözést. A Kárpátalján népszerűvé vált, határozott egyéniségű Mosz­kalt, miután nagyrészt megbirkózott a rá bízott feladattal, az ukrajnai bűnözés melegágyának számító, forrongó Krím-félszigetre irányították, ahol a Krím Autonóm Köztársaság belügyminiszterének helyetteseként tevékenykedett. Innen néhány hónapja a dnyep­ro­petrovszki megyei belügyi főosztály élére állították.

V. B.