Vasárnapi iskola a Latorca völgyében

A magyar nyelv a végeken

2001. június 15., 02:00 , 22. szám
Japotetszki Ibolya és lelkes tanítványai

A szolyvai magyar közösség néhány évvel ezelőtt szembesült a ténnyel, hogy egyre kevesebb családban használatos a magyar nyelv. A nagyszülők, szülők anyanyelve nem adatik át az utódoknak, ami előbb-utóbb a teljes beolvadáshoz, asszimilációhoz vezet. A folyamat ellensúlyozására kelt életre négy éve a vasárnapi iskola, amely jelenleg már két helyen működik mintegy ötven gyermeket foglalkoztatva.

– Kezdetben egy református hitoktató járt hozzánk heti egy alkalommal Nagydobronyból, aki verselni, énekelni tanította a fiataljainkat – meséli Japotetszki Ibolya, a szolyvai egyházi óvoda vezetőnője. – Lényegében tehát egyházi gyökerű a kezdeményezés. Miután ez abbamaradt, én folytattam a munkát, mert nagy volt az igény a magyar nyelv oktatására. Először is írni-olvasni tanítottam a gyerekeket, majd, mivel mindnyájuk szá­mára hozzáférhető volt a magyar református énekeskönyv, ebből énekeltünk, így gyakorolva a magyar hangzók ejtését. Azóta énekkarrá szer­veztem a jó hallású gyerekeket.

– Előadásukat hallgatva az avatatlan fül számára nem érzékelhető, hogy sokan közülük valójában nem tudnak magyarul, nem értik a szöveget...

– Az éneklés során könnyebb a magyar anyanyelvűek számára természetes hangzókat kiejteni, aminek rögzülése a folyamatos gyakorlás eredménye. Mivel néhány dalnak ismerik az ukrán változatát is, időn­ként előfordul, hogy teljesen spontán módon nyelvet váltanak. Ez persze nem baj, hisz a baráti együttélés a cél és egymás kultúrájának elfogadása...

– Támogatja-e valaki a munkájukat ?

– Előbb a KMKSZ volt se­gít­ségünkre, és most egy éve a Kár­pátaljai Magyar Pedagógusszövetség is szárnyai alá vett bennünket. A KMPSZ támogatásának köszönhetően jelenleg ketten foglalkozunk a gyerekekkel – Dulid­kovics Ibolya és jómagam. Negyedévenként eljuttatják hozzánk az Irka című gyermekfolyóiratot, ami lényegében az olvasókönyveket helyettesíti nálunk.

– Kik számára vonzó a vasárnapi iskola?

– Mostanság inkább a ruszin gyerekek jönnek szívesen, a magyar származású fiatalok időnként sajnos elmaradoznak. Az egyetlen hatékony megoldást az jelentené számunkra, ha a magyar nyelvet a gyerekek az iskolában tanulhatnák mint idegen nyelvet. Ez esélyt adna arra, hogy valamilyen szinten minden gyermek képes legyen kommunikálni magyarul, ami megakadályozná a magyar szó kihalását itt, a Latorca völgyében.

P. Zs.