Egyházi tábor nyílt Balazséron

2001. június 22., 02:00 , 23. szám

Kilenc évi szünet után először nyitotta meg ismét kapuit egyházi tábor a balazséri Horthy-kas­tély­ban. Az ünnepélyes meg­nyitó alkalmából Horkay László püspök tartott igehirdetést, melyben az Úr Jézus utolsó óráit bemutatva szemléltette az imád­kozás fontosságát.

– Imádkozni nem könnyű – hangsúlyozta. – Egy órai imádsághoz nagyobb önfeláldozás szükséges, mint nyolc órai kapáláshoz a tűző napon.

Kopasz Gyula Bereg megyei esperes arról beszélt az egybegyűlteknek, miért kapta a tábor a Béthel nevet.

– Jákob számára Béthel az a hely volt, ahol a sok évi menekülés után oltárt emelt Istennek, aki meghallgatta és végig vele volt, s ahol megszabadult a bálvá­nyok­tól. Béthel azt jelenti: az Isten háza. A ma élők közül is sokan menekülnek. Menekülnek az élvezetekbe, csavargásba, munkába stb. Legyen Béthel az a hely, ahol megszabadulunk bálványainktól, vagyis jelentse a tisztálkodás helyét.

Zán-Fábián Sándor tiszteletes, az építészeti bizottság elnöke beszámolt a kastélyban végzett munkálatokról, majd Gu­lá­csy Lajos nyugalmazott püspök, Pocsai Vince és Orbán Sándor lelkészek, valamint Nagy Bé­la, a KRE Diakóniai Osztályának vezetője kö­szöntötte egy-egy bibliai idézettel a táborozó fiatalokat. Kopasz Gyula esperes ismertette a napirendet, végül Hor­kay László püspök áldása után a megjelent közel száz fiatal birtokába vehette az épületet.

Olasz Tímea