Újraéled a magyar szó

Tanévzáró Nagybakosban

2001. június 22., 02:00 , 23. szám

A nagybakosi szülők rádöbbentek, hogy 1974-ben megtévesztették őket, amikor gyermekeik jobb érvényesülésének reményében beleegyeztek a magyar elemi iskola bezárásába.

Az anyanyelv a családi érintkezés nyelve lett. A magyar gyerekek előtt bezárultak a magyar nyelven való továbbtanulás lehetőségei.

Néhány szülő kezdeményezését tett követte, 2000 szeptemberében elkezdődött a tanítás a Nagy­bakosi Református és Római Katolikus Magyar Hétvégi Iskolában, amely 2001. június 9-én tartotta év végi tanévzáró ünnepségét. A tanév folyamán két osztályban 36-an tanultak szombatonként magyarul írni, olvasni, számolni, is­mer­kedtek hagyományainkkal (néprajz). Az iskola fenntartói a Kárpátaljai Re­formátus Egy­ház és a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház. Módszertani segédeszközökkel és tanszerekkel a KMPSZ látta el az iskolát.

A Te rólad zeng dicséretünk… közös eléneklése után Sütő László, a gyülekezet lelkésze Pál apostol a Filippi­beliek­hez írott (4,4-7) levele alapján szólt a jelenlévőkhöz. Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke az ötödik parancsolat alapján fordult a gyerekekhez (Tiszteld atyádat…), míg Károlyi Lajos római katolikus plébános a tudás szerepéről beszélt.

A két egyház világi képviselői, Szathmáry István és Szi­lágyi Ferenc, valamint Bátyi Tiborné szülő megköszönte a két tanítónő, Demjén Ilona és Demjén Orsolya áldozatos mun­­káját. A hétvégi iskola diákjai megkapták fáradozásuk gyümölcsét, az értesítőt. A nap fénypontja a gyermekek műsora volt.

Az egyházak Képes Bibliával, a KMPSZ könyvekkel és az Irka gyermeklappal ajándékozta meg a tanulókat.

Demjén Balázs