Ének a nyelvtanulás szolgálatában

Intenzív ukrán kurzus a beregi líceumban

2001. július 6., 02:00 , 25. szám

A Nagyberegi Református Líceum június végén második alkalommal szervezett diákjainak ukrán nyelvű tábort, melyen mintegy száz fiatal tanulja-gyakorolja az államnyelvet. A kéthetes táborról Szilágyi Lajos igazgatóval beszélgettünk.

– Tanintézményünkben többéves hagyománya van az angol nyelvű táboroknak. Az intenzív, kiscsoportos foglalkozásokon a diákjainknak lehetősége van megismételni az elmúlt évben tanultakat, bővíteni szókincsüket. A frissen felvett 36 elsősünket is bevonjuk a munkába, felmérjük magukkal hozott ukrán nyelvtudásukat.

– Mindennek anyagi vonzata is van, hogyan tudják kigazdálkodni a táborok költségeit?

– Az étkeztetés és fenntartás, mint egész évben, nyáron is a refor­mátus egyház és a támogató gyülekezetek révén történik. A tábori oktatók honoráriumát viszont He­yink Brenda volt angoltanárnőnk felajánlásából fedezzük.

Mint megtudtuk, az idei tábor a napi egyszeri közös éneklés miatt is különleges. Tatyjana Horzov egyházi és népi énekek segítségével igyekszik finomítani a diákok kiejtésén. P. Zs.

– Mindnyájunkra ráfér az ukrán nyelv gyakorlása és itt most még a csapból is ez folyik – mondja Biró Béla másodikos diák. – Nyolc csoportba vagyunk osztva, így ki-ki képességeinek megfelelően tudja gyarapítani tudását.

P. Zs.