Újabb „vámszedők” az országhatáron?

Szigorítás vagy liberalizáció?

2001. július 13., 02:00 , 26. szám

A határátlépéssel kapcsolatos eljárás további egyszerűsítésének szándékával a kormány május 28-i keltezéssel rendeletet adott ki. Ám a rendeletben foglaltak nem csupán az egyszerűsítést szolgálják, sőt, ezentúl több lesz a határtérségben ellenőrzésre jogosult szervezet, ugyanis a szóban forgó dokumentumban szerepel egy olyan kitétel is, mely szerint a Belügyminisztériumnak, valamint az Ukrán Állami Adóügyi Adminisztrációnak (DPAU) közös ellenőrzési posztokat kell felállítania a ha­tármenti körzetekben, ami egyáltalán nem nevezhető egyszerűsítésnek. Ezek után ugyanis a vámosok és a határőrök mellett a határt átlépni szándékozókat az adóhatóság és a rendőrség is ellenőrizni fogja. Szükség esetén az adórendőrség, valamint a határőrség közös csoportokat hoz létre az árucsempészéssel kapcsolatos esetek felderítésére.

A határt átlépni szándékozó polgárok szempontjából a rendelet egyetlen pozitívumának tekinthetjük, hogy az Ukrajnába személygépkocsival érkező külföldieknek nem kötelező a tulajdonukat képező gépjármű behozatalára vámdeklarációt kitölteni (eddig ezért az okmányért 25–30 hrivnyát kellett fizetni a határon). Ezentúl személyautó vagy egyéb gépkocsi ideiglenes behozatalakor vámdeklaráció helyett az illető írásos kötelezettségvállalást nyújthat be a vámszerveknek arra vonatkozólag, hogy a gépjárművet legkésőbb egy év múlva kiviszi Ukrajnából. Az A6 méretű nyomtatványokat a vámszervek készítik, s térítésmentesen adják ki az igénylőknek.

Ugyanez a határátlépési eljárás vonatkozik Ukrajna azon állampolgáraira is, akik a közlekedésrendészet nyilvántartásából törölt személygépkocsival lépik át a határt.

Ugyancsak a határforgalommal kapcsolatos hír, hogy a parlament június végén törvényt fogadott el az áruk, illetve egyéb tárgyak Ukrajna vámterületére történő behozataláról, melynek értelmében – kevés kivételtől eltekintve – kötelező a deklarálása minden 200 euro értéket meghaladó árunak, melyet behoznak az országba, ráadásul a behozott áru után adózni is kell. 1000 euro értékig a 100 kilogramm súlyt meg nem haladó áru értékének például a 30 %-át kell vámilletékként leróni, valamint be kell fizetni a hozzáadott értékadót is.

Az Állami Vámszolgálat ugyanakkor eltörölte a természetes személyek kötelező vámellenőrzését, és ezentúl csupán véletlenszerűen fogja ellenőrizni a határon átkelő polgárokat. Hírügynökségi jelentések szerint Jurij Szolovkov, az Állami Vámszolgálat vezetője kijelentette, hogy a vámosok csupán a gyanús személyeket, illetve poggyászukat fogják teljes ellenőrzésnek alávetni.

B. J.