Minden magyar iskolában lesz számítógép?

Interjú Orosz Ildikóval, a KMPSZ elnökével

2001. július 20., 02:00 , 27. szám

– Pokorni Zoltán oktatási miniszter közelmúltbeli látogatása során két jól felszerelt számítástechnikai szaktantermet adott át a nagydobronyi középiskolában, illetve a helyi református líceumban. Azonban korábban ritkán esett szó arról, hogy itt valójában egy régóta tartó folyamat egyik állomásáról van szó.

– Valóban, a miniszter úr látogatása néhány jelentős program fontos állomásainak lezárását kons­­­­­tatáló ünnepélyes aktus volt. Magyarország Oktatási Minisztériuma még 1998 első negyedé­vében meghirdette a „Sulinet” programot, amely célul tűzte ki, hogy minden magyarországi és határon túli általános és középiskolát felszerel számítástechnikai szaktan­te­remmel, és biztosítja az Internet-hozzáférést. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget is felkérték, hogy az adott program Kárpátaljára vonatkozó több lépcsős, több évre szóló tervét készítse el, amit szívesen vállaltunk és teljesítettünk. A különböző jogi keretek tisztázása után Pokorni Zoltán miniszter úr tevékenysége idején és eredményeként került sor az adott program első fázisának megvalósítására az „Irisz-Su­linet” program keretében. Az első fázisban a KMPSZ elnökségének javaslata alapján nemcsak a Nagy­dobronyi Középiskola és a Nagy­dobronyi Református Líceum részesült a támogatásból, hanem igyekeztünk azt minél célszerűbben és hatékonyabban felhasználni, figyelembe véve a regionális lehetőségeket Kárpátalján.

– Szólna erről részletesebben?

–A legmodernebb számítástechnikai berendezésekkel felújítottuk az Ungvári Dayka Gábor Középiskola gépparkját, melyet még 1992-ben, az Illyés Közalapítványtól kapott. Ez az intézmény egy szervergéphez és 5 Pentium II processzoros számítógéphez jutott, s mivel az iskola már korábban is csatlakozott az Internethez, egyéves előfizetést biztosítottunk számukra. A Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolának, ahol a Római Katolikus Caritas létesített számítástechnikai szaktantermet, a jelen támogatásból szintén egy szervergépet és egyéves Internet-előfizetést vállaltunk. A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban az Illyés Közalapítvány jóvoltából már 1998 óta van szaktanterem, és az utóbbi két évben helyi támogatók segítségével az Internethez való csatlakozást is megoldották, így az intézményt egy szervergéppel és 6 új Pentium II processzoros számítógéppel bővítettük, miáltal 17 mun­kahellyel korszerű szaktanterem kialakítására nyílt lehetőség. Számukra is biztosítottuk az egyéves Internet-előfizetést. A Beregszászi Kossuth Lajos Középiskolának egy szervergépet és 6 számítógépet vásároltunk, kiépítettük az Internet-csatlakozási lehetőséget és kifizettük az egy­éves bérleti díjat. A Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola egy központi szervergépet és 6 modern számítógépet kapott. Az Internetet esetükben nem sikerült kiépíteni, mert a helyi szolgáltató megszűnt, de amint rendeződik ez a kérdés a városban, természetesen őket is bekapcsoljuk az Internetbe, és nekik is fizetjük az egyéves bérleti díjat.

– Ezzel vége a programnak, vagy várható a folytatás?

– Az Oktatási Minisztérium ígérete szerint a „Irisz-Sulinet” program folytatódik, és reméljük, hogy a jövőben még több magyar tannyelvű oktatási intézményt sikerül felszerelni modern számítástechnikai eszközökkel, biztosítani számukra az Internet-csatlakozást. Reméljük, hogy egy év alatt valamit javul az iskolák anyagi, gazdasági helyzete, az Internet elterjedésével csökkennek a szolgáltatók bérleti díjai, az iskolák saját költségvetésükből vagy szponzorok segítségével fenntartják a gép­par­kot, és ki tudják majd fizetni a bérletet. Természetesen a KMPSZ is igyekszik ennek érdekében közvetíteni.

– Sokakban felmerülhet, hogy mi lesz az általános iskolákkal?

– Az adott program lehetővé tette azt is, hogy 22 magyar tannyelvű általános iskola egy-egy számítógép-konfigurációhoz jusson azokból, amelyekhez a KMPSZ az amerikai magyarok adományainak jóvoltából jutott.

NTK