Újjáéled az anyanyelv

Szórványban Bilkén

2001. július 20., 02:00 , 27. szám

A rendszerváltást követően öt magyar család alapított református gyülekezetet az ilos­vai járási Bilkén. Nem sokkal később, bizonyítva élni akarását, templomot is épített a kicsiny magyar közösség.

– Az elmúlt ötven év­ben ugyancsak megfogyatkoztunk, ez idő alatt mint­egy ötven magyar család költözött el a környékről – mond­­ja Go­gola István, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke. – Manapság valamivel több mint negyven ilosvai és bilkei református lelket számlál gyülekezetünk, legfőképpen idős embereket. Termő fa és gyümölcs nélküli gyökerekként élünk, mivel unokáink nem ismerik sem nyelvünket, sem a kárpátaljai magyarság történelmi múltját. Nem ismernek magyar népmeséket, népdalokat, nem tudják, mit jelent Trianon…

– Ennek ellenére szükségét érezzük, hogy gyermekeink ajkán újraéledjen az anyanyelvünk – folytatja a gondolatot Po­lena képviseletében Dadai János nyugdíjas pedagógus. – Nálunk ez a vasárnapi iskola keretében zajlik, ahol ketten igyekszünk tanítani a gyerekeket.

– Mennyire enyhítenek a kialakult helyzeten az egy éve beindított magyar nyelvű foglalkozások?

– Végre magyar szót hallanak a gyerekek. Jelenleg elmondhatjuk, hogy már kb. ezer magyar szót ismernek, és folyékonyan olvasnak. Szinte a nulláról kezdték a tanulást, de – akárcsak a szüleikben – bennük is megvan az alapvető igény a magyar nyelv tanulására.

-farkas-