Utcagyerekek táboroztak

2001. július 20., 02:00 , 27. szám

Kevés olyan ember akad, aki a kéregető utcagyerekek láttán arra az elhatározásra jut, hogy segít nekik beilleszkedni a társadalomba. Ezen kevesek közé tartozik Ta­rac­közi Ferenc beregszászi tiszteletes és csapata, akik egy he­tet töltöttek a kallódó ifjakkal a nagy­pa­ládi iskolában szer­ve­zett táborban. Idén ka­na­dai, USA-beli és magyarországi fiatalok segítettek vidámabbá tenni a tá­bo­ri han­gu­la­tot.

– Egy ilyen tábor alkalmas arra, hogy meg­­ismerjük az utcagyerekek gondolkodását – vallja Taracközi Ferenc, a tábor vezetője. – Emellett bizonyságot tehetünk nekik arról, hogy az utcán uralkodó farkastörvényeket Istennel könnyebb elviselni.

A hét programja két témát járt körül. Az egyik az Isten hatására történő változás volt, melyet Ta­rac­köziné Nemes Mónika tisz­te­letesasszony evangelizációja vezetett be, a másik pedig a kitartásról szólt. Bibliai hősök példáján szemléltették a résztvevőknek Isten hatását az ember életében. Az előadások feldolgozását játékosan oldották meg.

– A csoport egy része itt ismerte fel a képességeit – mondja Tim Luimes kanadai ifjúsági lelkész, a fiatalokkal foglalkozó Project Bridge vezetője.

A gyerekek szemmel láthatóan élvezték a tábort, azt azonban nehéz lenne megjósolni, milyen hatással lesz az életükre. Hiszen a változtatáshoz kitartás kell…

O. T.