Hitmélyítés amerikai módszerrel

Református gyermekhét Beregrákoson

2001. július 27., 02:00 , 28. szám

A beregrákosi gyerekek nem­­csak a Bibliával ismerkedhettek az elmúlt héten, hanem az angol nyelvvel is. A helyi református egyház által szervezett gyermekhét lebonyolítását ugyan­is Tim Luimes kanadai ifjúsági lelkész és csapata végezte. A mintegy száz gyermek bábok, kreatív foglalkozások segítségével juthatott el a teremtéstörténettől az örök­­ élet útjáig.

– A gyermekhét egy intenzívebb mód arra, hogy a gyermekeket személyes hitre juttassuk el, különösen azokat, akik egyébként templomba nem jönnének el – mondja Dani Eszter tiszteletes, a tábor vezetője. – Egy részük már tavaly is részt vett egy ilyen alkalmon, náluk a hit mélyítése a cél.

– Az amerikaiak szinte mindent maguk végeznek – meséli Doktor Andrea, a tábor helyi munkatársa. – A mi részünk a statisztálás: vezetjük a versenyeket és tanítjuk a magyar énekeket, besegítünk a feldolgozásba.

A gyermekeknek nagy élményt jelentett, hogy külföldiekkel lehettek együtt, bár a kommunikáció nem min­dig volt egyszerű. Ha egy tolmács sem volt éppen a közelben, a „kézzel-lábbal” módszer segítette a megértést.

O.T.