Szerződni kötelező, de vajon jó-e?

Új alapokra helyezték az áramszolgáltatást

2001. augusztus 3., 02:00 , 29. szám

A lakosság egy jelentős részében aggodalmat kelt a villa­mosenergia-szolgáltatóval kialakítandó új, szerződésen alapuló viszony. Sokan érzik úgy, a szerződés csak még kiszolgáltatottabbá teszi őket.

Mihajlo Selemba, az Ukrajnai Monopóliumellenes Bizottság megyei részlegének vezetője lapunknak nyilatkozva elmondta: hivatalához számos megkeresés érkezett, mivel sokan a monopolhelyzettel történő visszaélésnek tekintik az új rendszer bevezetését. A szerződés eredeti változatá­ban ugyanis az áramszolgáltató vál­lalatok megpróbálták diktálni a feltételeket, semmilyen felelősséget, kötelezettséget nem kívántak vállalni. Sikerült elérni például, hogy a szerződés fizetési felté­teleket tartalmazó mellékletének 16.6 pontja értelmében a fogyasztó csak azután kapcsolható le a há­lózatról, ha a felszólítást követő 30. napon sem egyenlíti ki tartozását.

Jogászok véleménye szerint a szerződés jelenlegi formájában tartalmaz ugyan vitatható pontokat, ám alapjában véve elfogadható, jogi szempontból mentes a kirívó hibáktól. A gondot a dokumentumnak elsősorban azok a részei okoz­hatják, melyek nem adnak egyértelmű útmutatást a szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen felmerülő vitás kérdések (lásd az áramkimaradásokat és a feszültségingadozás következtében előálló meghibásodásokat) rendezésének mikéntjére. Ez pedig már csak azért sem mellékes, mert Ukrajnában még nincs hagyománya a viták jogi úton történő rendezésének, az állampolgárok általában ódzkodnak attól, hogy jogaiknak a bíróság előtt szerezzenek érvényt.

Csirpák Zoltán, a Beregszászi Járási Villamos Hálózat Ener­gia­fel­ügyeleti Osztályának helyettes vezetője lapunknak elmondta, a szerződésmintákat sajnos nem a vállalat, s nem is az energetikai minisztérium dolgozta ki, hanem a Nemzeti Energetikai Szabályozó Bizottság, így aztán, annak ellenére, hogy a dokumentum számos vitás, tisztázatlan pontot tartalmaz, az ener­gia­­fel­ü­gyeletnek nem áll módjában változtatni azon. A szakember szerint az sem kedvez a zökkenőmentes munkának, hogy az energetikai privatizáció kapcsán nap mint nap változnak a jogszabályok.

B. J. – K. G.