Lassan, de biztosan folyik Lemberg eloroszosodása

2001. augusztus 10., 02:00 , 30. szám

A Lembergben megjelenő Posztup független napilap a múlt héten nagy terjedelmű írást közölt arról, hogy feltartóztathatatlanul nő az orosz nyelv befolyása az ukrán nacionalizmus fellegvárának számító nagy­városban és általában Nyugat-Ukrajnában.

Bevezetőjében a cikkíró meg­­állapítja, hogy külső, belső, történelmi, népesedési és egyéb tényezők idézik elő az orosz nyelv térhódítását Lemberg ukrán lakossága körében. A 90-es évek információs robbanása, a műholdas és kábeltelevíziózás, a számítástechnika, a rádiózás fejlődése, az Internet, sőt a glo­bali­zá­ció is mind-mind az orosz nyelv ter­jedését segíti elő az egész térségben.

Az orosz nyelv malmára hajtja a vizet az is, hogy Ukrajnában gyakorlatilag nincs nemzeti jellegű városi kultúra, Lemberg ukrán lakói is nagyrészt első és második generációs betelepült falusiak, miközben az oroszok zöme urbanizált, a városi kultúra hordozója. Ennek az a következménye, hogy a váro­sia­sodott­ságukból származó előnyöket felhasználva az oroszok sorra megkaparintják Galíciában a gazdaság és az üzleti élet vezető pozícióit a pa­raszti kultúrájú ukránok orra előtt. Lembergben az oroszok sokkal tevékenyebbek a közéletben, üzleti és gazdasági téren, mint az ukránok. Nem véletlen, hogy a város szívében lévő cégek, üzletek, éttermek, kávézók nagy része a helyi oroszok kezében van. Ez magával hozza, hogy az orosz tulajdonban lévő vállalatok munkatársai rendszerint oroszul beszélnek. A lembergi oroszok gazdagabbak, mint az ukránok, többet vásárolnak, ezért a kereskedők, hogy kedvükben járjanak, maguk is oroszul beszélnek, ami szintén hozzájárul a helyi társadalom oroszosodásához.

Varga Béla