Útravaló a lelki hátizsákba

2001. augusztus 17., 02:00 , 31. szám

Második alkalommal került megrendezésre Beregszászban vakációs Biblia-tábor a református gyülekezet termében, nem csak református gyermekek számára.

– Ha szétnézek a teremben, sok ismeretlen arcot látok – mondta Taracköziné Nemes Mónika tiszteletes, a tábor vezetője. – Ezek a gyerekek egyébként nem vesznek részt a gyülekezet életében, most azonban minden kötöttség nélkül együtt szórakoznak a hittanos gyerekeinkkel. Hasznosnak érzem a hetet azért is, mert így azokat a hátrányos helyzetű gyermekeket is el tudjuk érni, akik életkoruk, családi körülményeik miatt kimaradnak a táborozásokból.

A 100-120 gyermek között 9-12 hitoktató, ill. ifjúsági munkás tartott rendet, ami a nagy vidámság közepette nem volt mindig egyszerű. Az 5-14 éves táborozók korosztályok szerinti kisebb csoportokban foglalkoztak. Közös éneklés, csoportos emlékeztető, kézműves foglalkozás éppúgy helyet kapott a napi programban, mint a játék s a napot záró evangelizáció.

– E hét alatt megtanulhatták a gyerekek, hogy ők is fontosak, nincsenek egyedül, Isten úgy fogadja el őket, ahogy vannak, s emellett még számos útravaló csomag került a lelki hátizsákba.

-jázmin-