Bányásznap Aknaszlatinán

2001. augusztus 31., 02:00 , 33. szám

Háromnapos rendez­vény­sorozat keretében mél­tat­ták Aknaszlatinán Uk­raj­na füg­get­len­ségé­nek 10. évfordu­lóját és a bányász­na­pot.

A szombati nap reggelén a Tokár Károly 50. születésnapja alkal­mából Ka­tyó­-50 névre keresztelt futóverseny minimaratoni táv­­ját (50 perc, 8-10 km) Szedlák István, a közép­ma­ra­tont (50 kör a sta­dion futópályáján, 20 km) Flóra József nyer­te. A szuper­maratoni távot (50 km) maga az ünnepelt, Katyó teljesítette 4 óra 10 perc alatt.

A vasárnapi megemlékezés a bányászkápolnánál vette kezdetét, ahol az elhunyt bányá­szok emlékére tartottak öku­me­ni­kus istentiszteletet. A bányásznap alkal­má­ból 19-en vehették át a Bá­nyász Dicsőség Érdemrend I., II. vagy III. fokozatát és a vele járó pénzjutalmat. Emellett minden bányamunkás 15 hriv­nyás prémi­um­ban részesült.

Az ünnepi műsorban szerepelt még női kézilabda, labdarúgás, karatebemutató, nép­tánc és népdalok is.

kz