Nincs akadálya a státustörvény bevezetésének

Fórum a kedvezménytörvényről

2001. augusztus 31., 02:00 , 33. szám

Idén harmadik alkalommal rendezték meg Kőszeg városában a „Fesztivál a határon” című közéleti ifjúsági fórumot, melynek keretében kerekasztal-beszélgetésre került sor a nemrégiben elfogadott státustörvény végrehajtásáról. A sokakat érdeklő-érintő témáról a rendezvényen Németh Zsolt, a Magyar Külügyminisztérium politikai államtitkára, Tőkés László nagyváradi református püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, Duray Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja ügyvezető alelnöke és Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke cserélt eszmét.

Az elmúlt két-három hónapban elhalkultak a kétkedő hangok a Kárpát-medencében a státustörvénnyel kapcsolatban – jelentette ki Németh Zsolt, aki a kedvezménytörvény jelentőségéről és végrehajtásának lehetőségeiről szólva elmondta: a jogszabályról az utóbbi hónapokban folytatott vitáknak számos hozadéka van.

– Nemcsak azt láthattuk, hogy a románoknak nem tetszik a státustörvény, a szlovákok morognak, de inkább csönd­ben vannak, hanem azt is, hogy a többi szomszédunk meglepő nyitottsággal és empátiával viszonyul hozzá – idézte szavait az MTI.

A határon túli magyar szervezetek képviselőinek mindegyike elismeréssel szólt a státustörvényről. Politikai jelentőségével kap­cso­latban Tőkés László kiemelte: a törvény leleplezte a román kirakatpolitikát, világossá vált, hogy Románia folytatja a homo­ge­ni­zá­ciós politikáját, amely a romániai magyarság beolvadását, illetve elvándorlását vonja maga után.

Duray Miklós azt hangsúlyozta, hogy a kedvezménytörvény más országok hasonló jogszabályaival ellentétben nem hazacsalogató, hanem szülőföldön marasztaló törvény, amely „mind­azt a rosszat próbálja ellensúlyozni, amit Trianon a nyakunkba zúdított”.

Kovács Miklós a magyar nemzet és az ország fennmaradása szempontjából tartotta kiemelkedő fontosságúnak a jogszabályt. Mint kifejtette, a nemzetben van hajlandóság és arra irányuló akarat, hogy összefogjon, s ezt komolyan is veszi. A státustörvény éppen az anyaországiak, s a határon túli nemzetrészek összetartozását segít tudatosítani.

Ab­ban a fórum vala­meny­nyi résztvevője egyetértett, hogy a január 1-jén hatályba lé­pő törvény végrehajtása nagy va­lószínűséggel nem ütközik majd elháríthatatlan akadályokba. Németh Zsolt ugyanakkor ezzel kapcsolatban közölte: évekig tart majd a rendszer bejáratása és nemzetközi elfogadottságának megteremtése. ntk