Átfogó ifjúságkutató program a határon túli régiókban

Ötszáz kárpátaljai magyar fiatalt kérdeznek meg

2001. október 12., 02:00 , 39. szám

A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet (NIKI) tavaly Ifjúság 2000 néven nagyszabású kutatást végzett a magyarországi 15-29 éves fiatalok körében, többek között családi, tanulmányi, gazdasági helyzetüket, értékrendjüket, közéleti aktivitásukat vizsgálva. Idén a NIKI megkezdte a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok hasonló kérdéskörök szerinti felmérését.

A múlt hét csütörtökén a Limes Társadalomkutató Intézet ennek kapcsán „együtt gondolkodó” konferenciát szervezett a kárpátaljai ifjúsági szervezeteknek, amelyen a NIKI igazgatója, Bauer Béla röviden bemutatta a kutatást és az azt koordináló intézetet. A konferencián képviseltette magát a KMKSZ Ifjúsági Szervezete, a KMTF Hallgatói Önkormányzata, az Agora információs és szolgáltató iroda, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége, valamint a Kárpátaljai Görög Katolikus Ifjúsági Szövetség.

A konferencián jelenlévő ifjúsági szervezetek bemutatkozása után Fábri István, a NIKI Magyar Fiatalok a Kárpát-medencében felmérés kutatásvezetője ismertetve a vizsgálatot elmondta, a cél egy olyan általános kép kialakítása a kárpátaljai ifjúság jelenlegi helyzetéről, amelyre felépíthető majd a jövő.

A kérdőívek kitöltetését október folyamán Kárpátalja 32 településén fogják elvégezni. A hibás következtetések elkerülése érdekében az 500 megkérdezni szándékozott magyar fiatal mellett rövidesen 300 ukrán nemzetiségű fiatalt is felkeresnek majd a kér­de­zőbiztosok, akiknek az eligazítása a konferenciával párhuzamosan folyt a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán.

kz