Romzsa Tódor püspök hitvallása és vértanúhalála

2001. október 12., 02:00 , 39. szám

Az Intermix Kiadó gondozásában látott napvilágot a Romzsa Tódor mártírhalált halt püspök emlékének szentelt könyvecske.

Köztudott, hogy szülőföldünkön a II. világháborút követő években a győztes hatalom a görög katolikus egyház megszüntetésére, teljes likvidálására törekedett. E törekvést 1949 februárjában siker koronázta. De már korábban 35 görög katolikus papot ítéltek száműzetésre, illetve halálra, majd 1949–1950-ben további 94 papot hurcoltak el Szibéria és Kazahsztán munkatáboraiba, ahonnan 16-an soha nem térhettek haza. Ebben a nehéz időszakban mutatott példát, tanúsított hitvalló magatartást a fiatal Romzsa Tódor püspök.

A könyv Puskás László atya boldoggáavatási életrajzi anyagai nyomán megismerteti az olvasót Romzsa Tódor életével, a missziós munkára való felkészülésével, lelkipásztori munkájával, küzdelmeivel, helytállásával. Betekintést nyújt a Szentszék és a Szovjetunió kölcsönös viszonyába, megismerhetjük Rom­zsa Tódornak a hatalommal való kényszerű együttműködését. Az érdeklődő részletes leírását találja az elkötelezett lelkipásztor és kísérete elleni merényletnek, valamint a püspök meggyilkolásának és temetése körülményeinek.

Tódor püspök és a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye papjai életében bebizonyosodtak Pál apostol szavai: „Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak...”

Ioan Szemedi, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye ordinárius-püspöke a könyv előszavában Tertulliánus ókori bölcselő szavait idézi, mely szerint „A vértanúk vére a kereszténység magva.” Romzsa Tódor élete és vértanúhalála ékes bizonyítéka e megállapításnak.

Az életrajzot 21 fotó teszi teljessé. Puskás László atya ukrán nyelvű szövegét R. Bulecza Rozália fordította magyarra. (Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2000.)

pm