Oktatási különbségek – tudáskülönbségek

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán tartott előadást nemrégiben Dr. Kozma Tamás, a Debreceni Tudományegyetem tanszékvezető professzora, az Országos Oktatáskutató Intézet igazgatója, aki vendégtanárként tanított az USA és Anglia egyetemein is. Hazai és nyugati egyetemi tapasztalatairól kérdeztük őt.

– Mennyiben különbözik a nyugati a mifelénk elfogadott felsőoktatási gyakorlattól?

– Az angliai és az USA-beli felsőoktatási rendszer nagyban eltér a közép-európai felsőoktatási rendszertől. Angliában a tanár szívesebben tart órát kis csoportoknak, akikkel elbeszélget, míg a közép- és kelet-európai tanár nagy csoportoknak tart szónoklat-előadásokat. A közép- és kelet-európai tanár a tudománnyal kapcsolatban a demonstrálással, a kísérletezéssel, nagy monográfiákkal formálja a diákok ismereteit. Ezzel szemben Angliában a tanár a szobájában, a laboratóriumában néhány di­ákjával elbeszélgetve teszi ugyanezt. Angliában a tanárt a hall­­gatók a tanulás menedzserének tartják, míg Közép- és Kelet-Európában a tudás forrásának, és ez lényegi különbségnek tekinthető. A diákok Angliában önállóbbak, mint Közép- és Kelet-Európában.

kz