„Hosszan tartó küzdelemre kell felkészülni a terrorizmus ellen”

Demeter Ervin, a titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter:

2001. október 26., 02:00 , 41. szám

– Változott-e és ha igen, hogyan 1956 megítélése az anyaországban a rendszerváltást követően?

– Ötvenhat mindig is komoly erőforrás volt a magyarság számára, hisz a kommunizmus koporsójába az első szeget a magyarok verték be ezzel. Az utóbbi években annyi változás állt be ezzel kapcsolatban, hogy ez az erőforrás nyíltan tudott működni, és a mai magyar demokráciának az egyik legfőbb mozgatóereje az az örökség, amit az ötvenhatosoktól kaptunk.

–A szeptember 11-i amerikai események, a háború, az állandósuló lépfene-veszély mennyire módosítja a biztonság fogalmát a világban és ezen belül térségünkben?

– Jelentősen megváltozott a biztonság fogalma az elmúlt időben, hiszen az egyik legnagyobb veszélyforrás, a terrorizmus, megmutatta a benne rejlő veszély és kockázat igazi nagyságát, amikor támadás érte a New York-i World Trade Centert és a washingtoni Pentagont. Úgy gondolom, hogy Magyarországon a biztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek tudtak olyan intézkedéseket hozni, ame­lyek azt szolgálják, hogy szeptember 11. után is normális kerékvágásban folyjon az élet az országban, amit nagyon komoly eredményként értékelek, s ezért sikeresnek tartom az érintett szol­gálatok munkáját.

– Mennyiben érintik a világban végbemenő változások a kelet-közép-európai országokat?

– Véleményem szerint közvetlenül nem érintik a térséget. Hosszú küzdelemre kell felkészülni a terrorizmus ellen, ami katonai, politikai és titkosszolgálati eszközökkel fog folyni. Ebben vesznek részt azok a közép-európai országok is, amelyek a demokrácia elkötelezettjei, de ez nem jelent közvetlen részvételt a háborúban.

– Változott-e vagy változni fog-e a titkos­szol­gála­tok szerepe térségünkben, illetve konkrétan a Magyarország és Ukrajna közötti titkosszolgálati együttműködést befolyásolják-e a szóban forgó események?

– Országaink között már most létező kapcsolat van. Ez a kapcsolat azt szolgálja, hogy a közös érdekeink védelmében – elsődlegesen a szervezett bűnözés, az úgynevezett új kihívások, az illegális migráció, az illegális fegyverkereskedelem leküzdésében – együtt dolgozzunk. Megítélésem szerint ezen a területen megfelelő az együttműködés a két ország szolgálatai között. Úgy gondolom éppen ezért, hogy magyar–ukrán viszonylatban nem jelentenek változást a szeptember 11-i események.

Popovics Zsuzsanna