Maroknyi csapatból szervezet

KMPSZ-közgyűlés Beregszászban

2001. december 14., 01:00 , 48. szám

December 8-án Beregszászban került sor az idén tíz éve alakult Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség soros tisztújító közgyűlésére. A jubileumi ülés célját Gulácsy Géza alelnök három pontban határozta meg: megvonni az elmúlt tíz év mérlegét, meghatározni a szövetség soron következő feladatait, illetve megválasztani a szervezet tisztségviselőit, akik az elkövetkező három évben munkálkodnak majd a kárpátaljai magyar oktatás fellendítésén. A szövetség 1761 tagját ez alkalommal 553 küldött képviselte.

Orosz Ildikó elnöki beszámolójában összefoglalta a KMPSZ egy évtizedes működésének legfontosabb eseményeit, valamint értékelte a közösen végzett munka eredményeit.

– Az elmúlt időszak legfontosabb eredménye, hogy a KMPSZ egy maroknyi csapatból a jó cél érdekében szervezetté, szövetséggé tudott kovácsolódni – mutatott rá az elnök. – Hasonlóan az eddigiekhez, a szövetségnek a következő esztendőkben is nyíltan fel kell vállalnia a pedagógusok érdekeit, meg kell fogalmaznia a problémák orvoslására tett javaslatokat és félelem nélkül közvetíteni, továbbítani azokat a megfelelő fórumokhoz. Az irányelv pedig legyen a Wass Albert által megfogalmazott gondolat: „Egyféleképpen lehet ma sikeresen küzdeni, nem úgy, hogy hősi halált halunk, hanem hősi életet élünk.”

Szabó Tibor, a HTMH elnöke ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki a szövetség tagságának és vezetőségének a magyarság ügyének szentelt tíz esztendőért:

– Köszönetet mondok Önöknek azért, hogy létrehoztak egy olyan oktatási rendszert, amely a magyarság megmaradását, a magyar kultúra és a nemzeti önazonosság megőrzését szolgálja itt, Kárpátalján. Mindez persze nem volt egyszerű, de a küzdelmek meghozták gyümölcsüket, mert ma már újra kimondható, hogy érdemes magyarnak lenni Kárpátalján. Biztos vagyok abban, hogy a kárpátaljai magyar pedagógustársadalom az elkövetkezendő tíz évben is kiveszi a részét egy valóban új nemzedék neveléséből és hasonlóan az eddigiekhez, lelkiismeretével, szakmai tudásával szolgálja ezt a közösséget.

A KMKSZ nevében Kovács Miklós elnök, parlamenti képviselő köszöntötte a jubiláló pedagógusszövetséget, melyet a kárpátaljai magyarság legkomolyabb szakmai szervezetének nevezett.

– A pedagógusok nemcsak a jövő nemzedékért viselnek felelősséget, hanem mindenki másért is, akik mintát, példát keresnek. A pedagógusszövetség abban mutat, mutathat példát, hogyan lehet közösségi életet élni, hogyan lehet együttesen közös feladatokat megoldani. Ehhez azonban mindenkinek meg kell találnia a maga szerepét és vállalnia saját feladatait. A pedagógusszövetség azáltal, hogy létezik, gyarapszik immár tíz éve és nem kívülről irányítják, olyan példa, amit a kárpátaljai magyarság csak egyféleképpen értelmezhet: mi, magyarok is képesek vagyunk valamire, nekünk is van itt jövőnk.

Az ellenőrző bizottság, valamint a taneszköz-tanács elnökeinek beszámolóit követően a közgyűlés érdemi munkája során számos oktatással kapcsolatos kérdés került megvitatásra. Szó volt a magyar nyelven történő felvételizés problémájáról, amelynek intézményes kereteit máig sem sikerült biztosítani; a szórványvidék magyar iskolahálózatának bővítéséről; a magyar- és világirodalom oktatásának integrálásáról, amely, lévén nem jár együtt az adott tantárgy heti óraszámának növekedésével, az ukrán tannyelvű iskolákkal szemben diszkriminatív jelleget mutat.

A közgyűlésen elfogadott zárónyilatkozatban a küldettek aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy gazdasági okokból kifolyólag nem sikerült megoldani az ország oktatási rendszerét sújtó problémákat. A szövetség követeli az oktatásban dolgozók bérének emelését és idejében történő kifizetését, a pedagógusok szociális helyzetének javítását. A KMPSZ megelégedését fejezi ki, hogy a miniszteri kabinet eltörölte a magyar iskolákat sújtó diszkriminatív tankönyvárakat. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar iskolák megfelelő tankönyvellátása máig nem biztosított. A szövetség javasolja, hogy továbbra is tegyék lehetővé a világirodalom s a magyar történelem kötelező oktatását, amennyiben pedig marad az irodalom integrált oktatása, biztosítsák az ehhez szükséges óraszámot. A szövetség továbbra is szükségesnek látja a magyar nyelvből, illetve magyar nyelven történő felvételizés körülményeinek intézményes biztosítását, a kérdés hosszú távú politikai rendezését. A KMPSZ sajnálatosnak tartja, hogy az oktatási szervek nem minden esetben biztosítják a szórvány oktatási formák, illetve azok intézményeinek működéséhez szükséges anyagi hátteret. A szövetség szorgalmazza, hogy a kijelölt iskolák mielőbb kapják meg a megyei költségvetésben a magyar államadósság fejében előirányzott összegeket. A szövetség a leghatározottabban vissza­utasítja azon törekvéseket, melyek korlátozni akarják a magyar nyelv használatát a magyar iskolák dokumentumaiban. A KMPSZ szorgalmazza, hogy a jövőben a nem állami fenntartású oktatási intézmények is kapjanak normatív támogatást a költségvetésből. A szövetség továbbra is hosszú távú oktatáspolitikai célként kezeli a magyar oktatási intézményeket magában foglaló tankerület létrehozását.

P. Zs.

A KMPSZ megválasztott tisztségviselői

Elnök: Orosz Ildikó

Elnökségi tagok:

Beregszászi körzet: Berki Károly, Borbély Ibolya, Gergely Éva, Kádár Ilona, Kovács Erika, Riskó Márta, Szántó Edit

Nagyszőlősi körzet: Simon Sándor, Sőtér Géza, Stéfán Sándor, Szabó Erika

Ungvári körzet: Gönczy Sán­dor, Kohut Attila, Palotai Etelka, Timkó Rozália (póttag: Dajka Enikő)

Munkácsi körzet: Gulácsy Géza, Nagy Sándor

Óvodapedagógiai szekció, elnök: Gabóda Éva

Ellenőrző bizottság: Ga­bóda Béla elnök, Balázsi Csaba, Béres Klára, Bíró Ede, Kaliskó István, Maha László, Vajnági Éva