Méltó elhelyezést nyer a KMTF

Megmenekül a volt törvényszéki épület

2002. február 1., 01:00 , 55. szám

Amint arról előző számunkban beszámoltunk, Beregszász város képviselőtestülete múlt héten egyhangúlag döntött arról, hogy az évek óta romos állapotban lévő egykori törvényszéki épületet örökös tulajdonba átadja a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolának. A felsőoktatási intézmény pedig kötelezettséget vállal az épület teljes körű felújítására. A hír hátteréről Zsupán Józsefet, Beregszász polgármesterét és Orosz Ildikót, a KMTF elnökét kérdeztük.

– Mivel a városi tanácsnak nem áll módjában saját költségén felújítani Beregszász, de talán a megye egyik legszebb épületét, úgy láttuk, kölcsönösen kedvező megoldást jelent, ha eleget teszünk a tanárképző főiskola vezetősége hozzánk intézett kérelmének az épület átadásáról – nyilatkozta a polgármester. – Az első lépést megtettük, ezt követően egy helyszínelő bizottság felértékeli az ingatlant, s a megállapított összegből később levonásra kerülnek a felújítás költségei, így a tulajdonosnak csak e két tétel különbözetét kell befizetnie a város költségvetésébe.

– Mi lesz az épület jelenlegi használóival, bérlőivel?

– Az 5140 m2 alapterületű monumentális épületnek jelenleg mindössze negyede van használatban: két könyvtár, a városi kincstár és néhány ügyvédi, illetve közjegyzői iroda működik benne. A hivataloknak a város kész más épületben helyet biztosítani, a könyvtárak azonban a felújítást követően is a helyükön maradnak és az eddigieknél jobb körülmények között működhetnek.

– Ön szerint milyen gazdasági, kulturális hozadéka lehet ennek a nagyméretű vállalkozásnak Beregszász számára?

– Egyértelmű, hogy ahol a fiatalság, diákság, ott van élet, pezsgés, friss szellemi potenciál, amiből hosszú távon csak profitálni lehet. A város központjának egy része ennek értelmében idővel egész diáknegyeddé, kulturális központtá nőheti ki magát – lásd KMTF, Egészségügyi Szakközépiskola, színház, könyvtárak, kollégiumok stb. –, és hiszem, hogy ezáltal akár Ungvár diák- és felsőoktatás-centrikusságával is felvehetjük a versenyt.

Orosz Ildikó, a KMTF elnöke a Kárpátaljának elmondta:

– Nagy örömünkre szolgál, hogy Beregszász képviselőtestülete méltányolta kérelmünket a törvényszéki épület örökös tulajdonba adásával és annak általunk vállalt felújításával kapcsolatban. Nemzeti örökségünk részeként képviselt értékén túl a törvényszéki épület ugyanis valóban méltó helyet biztosíthat főiskolánknak, mégpedig a város szívében. Továbbá lehetőséget nyújt arra is – amennyiben találunk hozzá külföldi támogatókat –, hogy megvalósítsuk egy régi tervünket, álmunkat: az idegenforgalom és szállodaipari szakok beindítását. Nyitottak vagyunk a felé is, hogy ukrán–magyar filológia, valamint kertészeti, szőlészeti, borászati szakokat nyissunk a főiskola bázisán, hisz mi továbbra is olyan tudást szeretnénk biztosítani a tanulni vágyók számára, melynek segítségével önállóan megvalósíthatják terveiket és megalapozhatják jövőjüket.

– Szab-e valamilyen határidőt a tanácsi határozat?

– Végső határidőt nem, hisz egyelőre komolytalan lenne bármilyen időhatárt kijelölni, azt viszont kimondja, hogy egy éven belül hozzá kell kezdeni a felújításhoz.

Popovics Zsuzsanna