Bakancsos László: A szövetség nem csak létszámban gyarapodott

Közgyűlések a KMKSZ beregszászi járási szervezetében

2002. február 8., 01:00 , 56. szám

– Immár három éve, hogy megválasztották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezetének elnökévé. Hogyan értékeli az eltelt időszakot a szervezet szempontjából?

– Fontos eredménynek tartom, hogy a járási szervezet a mai napon közel tízezer tagot számlál. Az elmúlt három év folyamán tizennégy községben meg-, illetve újjászerveztük a KMKSZ helyi alapszervezeteit, s számuk így harmincnégyre nőtt. Történelmi esemény, hogy ezzel a Beregszászi járás mindegyik magyar többségű községében működik alapszervezetünk. Két települést külön kiemelnék: Kígyóst, ahol a KMKSZ kezdeményezése nyomán az elmúlt évben sikerült megalakítani az önálló községi tanácsot, illetve Asztélyt, ahol remélhetőleg még idén ugyancsak megalakulhat az önálló községi tanács. Pozitívumként említeném továbbá a járási iroda megfelelő működését, ami lehetővé teszi, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsunk az alapszervezeti elnökökkel, valamint a tagsággal. A kölcsönös tájékoztatáson és információcserén túl az utóbbi két évben mintegy harminc helyi szintű kulturális rendezvényt is megszerveztünk, ami megítélésem szerint szintén jó mutató.

– Mit tartana fontosnak a tisztújítást követő újabb periódusban?

– Az aktuális feladatok tekintetében elsőként a státustörvény sikeres végrehajtását említeném, azaz hogy a begyűjtött igénylési ívek minél előbb eljussanak rendeltetési helyükre, és ki-ki mihamarabb átvehesse a magyar igazolványt. Távlati célunk, hogy a szövetség alapszabálya által rögzített központi célkitűzéseknek megfelelően a továbbiakban is eleget tegyünk az általunk megszervezett magyarság érdekvédelemmel és kulturális tevékenységgel kapcsolatos elvárásainak, megfeleljünk az igényeknek.

– Milyen célkitűzésekkel, elvárásokkal tekint a járási szervezet a közelgő parlamenti és helyhatósági választások elé?

– Igyekszünk minél hatékonyabban megszervezni a tagságot, hogy mindenki egy emberként vegyen részt a választásokon (valamint másokat is erre buzdítson), mert korábbi tapasztalatainknak megfelelően, csak így tudjuk ismételten demonstrálni a kárpátaljai magyarság egységét és a parlamentbe juttatni közös jelöltünket, Kovács Miklós KMKSZ-elnököt. A helyhatósági választásokat illetően elmondhatom, hogy míg 1998-ban a szövetség jelöltjeként 12 fő vállalta a képviselőjelöltséget a járási tanácsi választásokon, ez alkalommal 32-en indulnak a mandátumok megszerzéséért. Amennyiben mindnyájan bekerülnek a járási tanácsba, lehetőségünk nyílik egy komoly frakció létrehozására, mely akár a mérleg nyelvének szerepét is betöltheti a tanácsi döntéshozatalban. Ugyanígy a községi tanácsok szintjén is számosan vannak, akik a KMKSZ támogatásával indulnak a polgármesteri cím elnyeréséért, tehát az egyes településeken sem elhanyagolható a szövetség politikai súlya. Az esélyeink meglátásom szerint jobbak, mint négy évvel ezelőtt, hisz a szövetség nemcsak taglétszámában gyarapodott, de – amint azt az alapszervezeti gyűléseken is tapasztalhattuk – nőtt az emberek érdeklődése a közélet iránt, így remélhetően az urnák előtt is bölcsen döntenek majd.

Popovics Zsuzsanna