Diák- és pedagógusigazolvány, oktatói kártya

Igényelhetők az első kedvezmények

2002. február 8., 01:00 , 56. szám

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény ( a továbbiakban kedvezménytörvény) alapján a határon túli magyarok által igénybe vehető oktatási kedvezmények rendszerének első elemeként bevezetett diák- és pedagógusigazolványok, valamint oktatói kártyák mostantól Kárpátalján is igényelhetők. Az igényléshez szükséges űrlapok ugyanis a héten minden, a magyar és hozzátartozói igazolványok iránti igények fogadásával megbízott információs irodába és a helyi megbízottakhoz is eljutnak – tudtuk meg a Munkácson működő kárpátaljai központi információs irodában. Az alábbiakban a szóban forgó kedvezményekkel és azok igénylésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze.

Diákigazolványt mindazon, a kedvezménytörvény hatálya alá eső diákok igényelhetnek, akik valamely Magyarországgal szomszédos állam közoktatási intézményével tanulói jogviszonyban állnak és magyar nyelven tanulnak, vagy bármely felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak. A pedagógusigazolványt azon, a kedvezménytörvény hatálya alá eső pedagógusok igényelhetik, akiket valamely Magyarországgal szomszédos állam közoktatási intézményében pedagógusként foglalkoztatnak, és itt magyar nyelven oktatnak. Oktatói kártyát szintén a kedvezménytörvény hatálya alá eső, valamely Magyarországgal szomszédos állam felsőoktatási intézményében oktatóként foglalkoztatott oktatók igényelhetnek.

A diák- és pedagógusigazolványok, illetve az oktatói kártyák iránti igényt elvben párhuzamosan is be lehet nyújtani a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelemmel, de csupán a magyar igazolvány elkészültét követően vehetők majd át, mivel ezekre rákerül a magyar igazolvány száma.

A diákigazolvány igényléséhez az alábbi okiratok valamelyikét kell benyújtani:

– az oktatási intézmény által kiállított, az adott tanévre szóló tanulói vagy hallgatói jogviszony-igazolás,

– az oktatási intézmény által kiállított, az adott tanévre szóló beiratkozási igazolás,

– csak a felsőoktatási intézmények hallgatói esetében a leckekönyvnek az adott tanév megkezdését igazoló, a felsőoktatási intézmény aláírásával és pecsétjével ellátott oldalának (oldalainak) másolata.

A pedagógusigazolvány igényléséhez be kell nyújtani az alábbi okiratok mindegyikét:

– az adott tanévre vonatkozó, vagy 30 napnál nem régebbi határozatlan időre szóló munkáltatói igazolás, amely igazolja, hogy az igénylő pedagógus jogviszonyban áll egy közoktatási intézménnyel, és ott magyar tanítási nyelven (is) tanít,

– a szakképzettséget igazoló oklevél másolata.

Az oktatói kártya igényléséhez be kell nyújtani az alábbi okiratok mindegyikét:

– az adott tanévre vonatkozó, vagy 30 napnál nem régebbi határozatlan időre szóló munkáltatói igazolás, amely igazolja, hogy az igénylő oktató jogviszonyban áll egy felsőoktatási intézménnyel,

– a szakképzettséget igazoló oklevél másolata.

A közoktatási intézmények tanulói, illetve a pedagógusok által benyújtott – lehetőleg magyar nyelvű – igazolásból hitelt érdemlően ki kell derülnie, hogy az igénylő közoktatási intézményben magyar nyelven tanul vagy tanít.

Az információs irodák munkatársai mindenki figyelmét felhívják arra, hogy a fentebb felsorolt igazolások magyar nyelvre történő fordításáról magának az igénylőnek kell gondoskodnia. A fordítás hitelesítésére nincs szükség, annak pontosságát az információs irodák munkatársai az igénylés fogadásakor ellenőrzik.

A szóban forgó igazolványok és a kártya a Magyar Köztársaság területén igénybe vehető kedvezményekre jogosít. A diákigazolvánnyal rendelkező nappali és esti tagozatos hallgatók vasúton, helyközi buszjáratokon és a helyi tömegközlekedésben 67,5 %-os, a menetrendszerinti hajójáratokon, a Budapest környéki HÉV vasutakon 50 %-os kedvezménnyel válthatnak jegyet. A pedagógusok és az oktatók 50 %-os kedvezményben részesülnek utazáskor. Emellett a diákok kulturális kedvezményeit a www.om.hu és www.eduport.hu internet-oldalakon, a kereskedelmi kedvezményeket pedig a Diákbónusz tájékoztató füzetében olvashatják el az érdeklődők. A pedagógusok és oktatók a kedvezménytörvényben meghatározott kulturális kedvezményeket, könyvtárhasználati és szakkönyvvásárlási támogatást vehetik igénybe.

kz