Indulnak a támogatások

Tájékoztató a kedvezménytörvényhez kapcsolódó oktatási-nevelési támogatásról

2002. március 1., 01:00 , 59. szám

Az Illyés Közalapítvány pályázati rendszerben biztosítja majd a kedvezménytörvény által szavatolt oktatási-nevelési támogatást. A szülőknek pályázati formában, egyénileg kell kezdeményezniük a kedvezménytörvényhez kapcsolódó nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és tanesz­köztá­mo­gatást – mondta Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke azon a tanácskozáson, melyen a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola kollégiumának nagytermében a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák igazgatóit és a KMPSZ alapszervezeteinek elnökeit tájékoztatták a pályázati lehetőségekről.

A fórum vendége volt Szakács Zoltán, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulja, Varga Levente konzul, Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke és Gulácsy Géza, a KMKSZ elnökségének tagja, a KMPSZ alelnöke.

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke elmondta: a kedvezménytörvény által biztosított nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatással kapcsolatos pályáztatás lebonyolításának jogát Kárpátalján a KMPSZ nyerte el, a pályázatok begyűjtését a szövetség alapszervezeti elnökei fogják végezni.

A pályázat célja a kiskorú (18. életévét be nem töltött) gyermekek szüleinek erkölcsi, anyagi támogatása, akik idehaza vállalják gyermekük magyar nyelvű oktatását. A pályázat benyújtásához elengedhetetlen feltétel a magyar igazolvány megléte vagy kérelmezésének igazolása, továbbá a kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatának (keresztlevelének) fénymásolata és a magyar nyelvű oktatását-nevelését igazoló okirat (iskolalátogatási, óvodai és egyéb igazolás) eredeti példánya.

Mint elhangzott, a szóban forgó kedvezmény két pályázható támogatási formát takar. Az egyik a tanévenkénti 2390 Ft-nak megfelelő hrivnya összegű tanszer- és taneszköz-támogatás, amely abban az esetben igényelhető, ha a saját háztartásában élő szülő kiskorú gyermekét olyan, életkorának megfelelő ukrajnai oktatási intézménybe járatja, ahol magyar nyelven tanul, illetve ha a szülőknek fel nem róható okok miatt a gyerek életkorának megfelelő egyéb alternatív magyar nyelvű ukrajnai oktatásban részesül. Ezt megpályázhatják azok is, akiknek egy gyermekük van, ám egyébként megfelelnek a fenti kritériumoknak. A másik támogatási forma az évente ugyancsak egyszer igényelhető gyermekenkénti 20 ezer Ft-nak megfelelő hrivnya összegű nevelési-oktatási támogatás, amely az előbbi támogatáshoz hasonló követelmények teljesülése esetén igényelhető. Ez csupán kettő vagy annál több, a kritériumok hatálya alá eső gyermek esetén igényelhető. A pályázatokat az Illyés Közalapítvány kuratóriuma fogja elbírálni, és a támogatások folyósítása az elbírálást követő 30 napon belül a pályázó lakóhe­lyéhez legközelebb eső takarékpénztárban (Os­csad­nyij Bank) történik.

A Szülőföldön pályázati prog­­ram szerint a 2001-2002-es tanévre igényelhető támogatásokra 2002 márciusától (miután a sajtóban megjelent a pályázati felhívás) 2002. augusztus 31-ig lehet majd a pályázatokat benyújtani, míg a 2002-2003-as tanévre érvényes pályázati felhívást az Illyés Közalapítvány 2002. szeptember 19. napján hirdeti meg.

A tájékoztató után a mintegy 200 iskolaigazgató és KMPSZ-alapszervezeti elnök tehette fel kérdéseit a támogatással és a pályázattal kapcsolatban. A kérdésekre válaszolva Orosz Ildikó elmondta, hogy a magyar jogszabályok értelmében bölcsődéskorú gyermek nem, de óvodáskorú gyermek már részesülhet támogatásban. Abban az esetben, ha az egyik gyermek ukrán, míg a másik magyar tannyelvű iskolába jár, a szülő a magyar oktatási intézményben tanuló gyermeke után jogosult a támogatásra. Hasonló elbírálás alá esik, ha az egyik gyermek ukrajnai, a másik pedig külföldi tanintézményben tanul.

karmacsi