Robot Robi és a módszertani anyagok hiánya

Óvodapedagógusok találkozója

2002. március 1., 01:00 , 59. szám

A nemrég felújított kis­dobronyi óvodában tartották az elmúlt héten soros módszertani találkozójukat az Ungvári járás magyar óvodáinak óvodapedagógusai. A Bernát Ágnes nevelő vezette nyílt foglalkozás témája ez alkalommal a matematikai alapismeretek játékos elsajátítása volt, s a 19 nagy­csoportos óvodás nagy lelkesedéssel öltöztetett Robot Robit, kanalazott sókupa­cokat, válogatott mértani alakzatokat.

A foglalkozást követő szakmai beszélgetés során számos megoldásra váró probléma merült fel. Az óvónők többek között sérelmezték, hogy máig nem áll rendelkezésükre magyar nyelvű nevelési-fejlesztési program, módszertani segédanyag és az ukrán nyelv alapfokú ismertetésének tárgyi-módszertani feltételei sem biztosítottak.

Amint azt Ljudmilla Leszina, a járási tanügyi osztály módszeré­sze a Kárpátaljának elmondta, az ungi körzetben jelenleg 11 magyar tannyelvű óvoda működik, továbbá egy magyar csoport a csapi városi óvodában.

– Valamennyi óvodánknak egész évben biztosítottak működési feltételei, így azok a téli hónapokban sem kényszerülnek szünetre. Ez részben annak köszönhető, hogy az elmúlt években több intézményben sikerült bevezetni a gázfűtést (kivétel ez alól a salamoni óvoda, ahol még mindig nem megoldott a kérdés). Általános gond viszont a bútorok, szőnyegek, konyhai felszerelések folyamatos elavulása, mely eszközök pótlására, cseréjére több mint tíz éve nem került sor. A magyar óvodák felszereltségüket tekintve némileg jobb helyzetben vannak, ami részben az egyházi közösségek támogatásának, részben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség odafigyelésének köszönhető. Örömmel vettük tudomásul, hogy a KMPSZ felvállalta az óvodapedagógusok megszervezését, hogy saját körben beszélhessék meg problémáikat és igyekezzenek megoldást találni azokra, valamint anyanyelvükön oszthassák meg szakmai tapasztalataikat.

Az intézmények látogatottságát illetően a módszerész örvendetesnek nevezte, hogy az utóbbi két-három évben az óvodások száma ismét növekvő tendenciát mutat. Véleménye szerint ennek egyik oka, hogy egyre több anyuka igyekszik minél előbb munkába állni.

P. Zs.