„Az igazság a mi oldalunkon van”

Kovács a bírósághoz fordul

2002. április 19., 02:00 , 66. szám

Pénteken a Központi Választási Bizottság (CVK) 218 egyéni választókerületben kihirdette a parlamenti választások győzteseit, a 72-es számú, Beregszász központú, egyetlen magyar többségű választókerületben – további hat választókerülettel egyetemben – azonban továbbra sem hirdetett eredményt. Sajtóértesülések szerint, ennek elsősorban technikai okai vannak.

Az MTI jelentése szerint a CVK még pénteken elutasította Kovács Miklós parlamenti képviselőnek, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a kerületi választási bizottság működésével kapcsolatos panaszát.

Mint ismeretes, a Központi Választási Bizottság április 5-i döntésével semmisnek nyilvánította a kerületi választási bizottság azon határozatát, mellyel a mezővári, a mezőkaszonyi, a beregdédai és az egyik csapi választókörzetben szabálytalanságokra történt hivatkozás alapján megsemmisítette a választási eredményeket, és kötelezte a kerületi választási bizottságot, hogy ismételten foglaljon állást a kérdésben. A kerületi választási bizottság azonban április 7-én megerősítette korábbi döntését.

Kovács Miklós ekkor ismételten arra kérte a Központi Választási Bizottságot: tekintse semmisnek a kerületi választási bizottság döntését. Indoklásában a KMKSZ elnöke többek között arra hivatkozott, hogy a 72-es körzet választási bizottsága figyelmen kívül hagyta a CVK április 5-i határozatát, amelynek értelmében a testület köteles lett volna indokolni a semmissé nyilvánításról hozott döntést. Kovács Miklós szerint a szóban forgó körzetekben tapasztalt jelentéktelen szabálytalanságok nem lehettek hatással a szavazás eredményére, nem szolgálhattak alapul ahhoz, hogy megkérdőjelezzék a választók akaratnyilvánítását.

A Központi Választási Bizottság indoklása szerint azonban a kerületi választási bizottság jogkörébe tartozik dönteni arról, hogy az egyes választókörzetekben érvényesnek tekinthető-e a szavazás, s mint azt Jaroszlav Davidovics, a CVK titkára az MTI-nek elmondta: a kerületi választási bizottság ismételten úgy foglalt állást, hogy a négy választókörben nem lehet hitelt érdemlően megállapítani a szavazás eredményét.

Davidovics hétfőn mindehhez hozzátette: a kérdéses választókerületben talán már a közeli napokban, de húsz napon belül – azaz a képviselők bejegyzéséig – mindenképpen döntés születik majd.

Kovács Miklós, korábbi bejelentéséhez híven, a Központi Választási Bizottság döntése nyomán a bírósághoz fordult, kérve panasza kivizsgálását.

– Bizonyos kárpátaljai magyar nyelvű sajtóorgánumok egyre azt szajkózzák, hogy bele kellene törődnöm a vereségbe, ám úgy vélem, tartozom annyival annak a több mint harminckétezer szavazónak, aki március 31-én rám és a KMKSZ által képviselt magyar ügyre adta le a voksát, hogy nem adom fel. Amennyiben Ukrajna demokratikus állam – és én szeretném hinni, hogy az –, akkor ellenfeleimnek tiszteletben kellene tartaniuk azt a jogomat, hogy minden, a törvények által előírt fórumon megpróbáljak érvényt szerezni az igazamnak. Márpedig mindazok, akikkel együtt végigcsináltuk ezt a választási maratont, akik kiálltak mellettünk, pontosan tudják, hogy az igazság a mi oldalunkon van – mondta el lapunknak döntésével kapcsolatban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke.

ntk