Nehéz a tanulás, de megéri

Gimnáziumi felvételik

2002. április 26., 02:00 , 67. szám
A Nagyberegi Református Líceum

A tavasz közeledtével egyre több diáknak fő a feje, hogy hol is tanulhatna tovább. Különösen azok számára jelent ez gondot, akik nehézkesen beszélik az ukrán nyelvet. A legtöbben magyarországi iskolákba vágynak, pedig Kárpátalja is rendelkezik kiváló oktatási intézményekkel.

Az egyházi líceumok már több éve számítanak az értelmiségképzés komoly fellegvárainak. A református egyház négy településen működtet líceumot: Tivadarfalván, Nagydobronyban, Nagyberegen, illetve Técsőn. A tanulmányi idő három év, a felvételt nyert diákok részére az intézmény kollégiumot biztosít, melyet a szülők lehetőségeikhez mérten támogatnak. Az állam által előírt tantárgyak mellett keresztyén oktatásban, nevelésben is részesülnek a fiatalok. Pontos időben történik az étkezés, a délutáni szilenciumokon van mód arra, hogy tanári felügyelet és segítségnyújtás mellett, átlagtól függően közösségben vagy egyénileg készüljenek fel a diákok az órákra. A nevelők a lelki gondokon is igyekeznek segíteni: mindenki kiöntheti szívét valakinek, aki nem adja tovább a hallottakat, inkább tanáccsal szolgál.

Tivadarfalván a második évfolyamtól szakmai oktatás is folyik: a fiúknak traktorvezetést, gépszerelést oktatnak, a lányok szabni-varrni tanulhatnak, illetve könyvelői és számítástechnikai ismereteket sajátíthatnak el, melyek oktatása ukrán nyelven folyik, tehát nyelvi többletet is ad. Idén az 53 jelentkező közül várhatóan 23-25 tanulót vesznek fel, a felvételi vizsgák kezdete: április 27., 7.30.

Nagydobronyban nagyobb óraszámban tanítják az államilag előírt reáltantárgyakat, s az érettségizők tavaly óta számítógép-felhasználói bizonyítványt kapnak. Százan adtak be jelentkezési lapot a tanintézménybe Kárpátalja 23 településéről, de férőhelyhiány miatt mindössze 20 lányt és 20 fiút tudnak felvenni. A felvételi vizsgák április 29-én 8 órától kezdődnek.

Nagyberegre 62-en nyújtottak be jelentkezési lapot, felvételt azonban csak 30-32 tanuló nyerhet. A líceum diákjai különösen az idegen nyelvek terén nyernek sokat az intézménnyel, ugyanakkor komoly számítástechnikai tudással léphetnek ki a nagybetűs életbe. A felvételi időpontja: május 4., 8 óra.

Az állami támogatású Técsői Magyar Tannyelvű Líceumot a tavalyi évtől „fogadta örökbe” a református egyházkerület, így az államilag előírt tantárgyak mellé egyháziak is kerültek. Az idegen és az ukrán nyelv elmélyített oktatása mellett a végzősök ECDL és gépkocsivezetői jogosítványt kapnak. Idén több mint negyvenen jelentkeztek a tanintézménybe, a kollégiumban azonban csupán 15-20 diákot tudnak elhelyezni. A felvételi vizsga időpontja: április 29.

Az elmúlt év őszén alakult Munkácsi Magyar Tannyelvű Líceum nem rendelkezik ugyan történelmi hagyományokkal, de szeretet és tudás tekintetében nem marad el a református tanintézmények mögött. A számítástechnika és az idegen nyelvek oktatása mellett felsorolni is nehéz lenne, hányféle fakultáció közül válogathatnak a diákok. Jelenleg 42-en tanulnak a líceumban, s megfelelő tudásszint esetén újabb 25-30 elsős kezdheti el a következő tanévet. Május 10-ig várják a jelentkezőket, a felvételi vizsgára június 24-én 10 órától kerül sor.

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium nevének hallatán már senki nem lepődik meg azon, hogy a növendékek 90 %-a felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait. A magas szintű tantárgyi tudás, az angol és német nyelv elsajátítása mellett a vállalkozók ECDL-tulajdonosként nézhetnek egyetemi éveik elé. A gimnázium április 20. és június 5. között várja a jelentkezőket, a felvételi vizsgákat június 6-án (matematika) és 10-én (magyar) tartják.

Az érdeklődés a gimnáziumok iránt tehát nagy, hiszen a szülőnek sem mindegy, hogy gyermeke milyen közegben szerzi meg tudását. Nem könnyű itt a tanulás, mondják a diákok, de érdemes vállalni a nehézségeket – ezt mind a megyei versenyeken, mind a felvételi vizsgákon bizonyítják is.

Olasz Tímea